logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Letné biblické kurzy

SBV

Kresťanského centra BEREA a Seminář biblického vzdělávání (Český Těšín) spojili svoje sily a od roku 2008 organizujú pre záujemcov o biblické vzdelávanie týždňové kurzy v prázdninovom období.

Každoročne ťažíme zo spolupráce s Biblicko-teologickou akadémiou vo Wiedeneste (Nemecko) ako aj s inými vzdelávacími inštitúciami, odkiaľ k nám prichádzajú vyučovať kvalitní lektori

Simon Marshall
 

2018, Modra-Harmónia
Simon Marshall
Na počiatku

 
 

Markus a Antje Schäller
 

2017, Modra-Harmónia
Markus a Antje Schäller
Príprava na manželské poradenstvo

 
 

Simon Marshall
 

2016, Modra-Harmónia
Simon Marshall
Jeremiáš

 
 

Ulrich Neuenhausen
 

2015, Nové Mesto nad Váhom
Ulrich Neuenhausen
Zjavenie Jána

 
 

Gunnar Begerau
 

2014, Nové Mesto nad Váhom
Gunnar Begerau
Eliáš a Elizeus

 
 

Czesław Bassara
 

2013, Nové Mesto nad Váhom
Czesław Bassara
Biblická hermeneutika

 
 

Wolfgang Klippert
 

2012, Nové Mesto nad Váhom
Wolfgang Klippert
Inšpirujúce momenty z dejín cirkvi

 
 

Horst Afflerbach
 

2011, Nové Mesto nad Váhom
Horst Afflerbach
Kresťanská etika

 
 

Matthias Schmidt
 

2010, Nové Mesto nad Váhom
Matthias Schmidt
Pastierska starostlivosť

 
 

Bernd Brockhaus
 

2009, Krpeľany
Bernd Brockhaus
Základné línie starozákonnej teológie

 
 

Ulrich Neuenhausen
 

2008, Krpeľany
Ulrich Neuenhausen
1. list Korinťanom
Prehľad svetových náboženstiev