logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Rôzne aktivity KC BEREA

Kresťanské centrum BEREA vyvíja rôznorodú činnosť. Vzdelávanie, podpora misie, práca na chate a vydavateľstvo majú aj svoje vlastné stránky, tu nájdete stručný prehľad aktivít, ktoré organizuje KC BEREA alebo spolupracujúce zbory. Zoznam je priebežne aktualizovaný.


 
Uskutočnené akcie:

::

14. 4. 2018, ŽENY V CIRKVI - seminár, Bratislava-Rača

::

28. 12. 2017 - 1. 1. 2018, ZIMNÁ BEREA – Who am I? - stretnutie mládeže, Modra-Harmónia

::

11. 11. 2017, BOŽIE KRÁĽOVSTVO - seminár, Bratislava-Rača

::

22. 10. 2017, VÍŤAZSTVO NAD..., Pezinok

::

6. - 8. 10. 2017, 17. misijná konferencia, Modra

::

13. - 19. 8. 2017, Letný biblický kurz
s hosťami z Kanady
, Modra-Harmónia

::

6. - 12. 8. 2017, brigáda mládeže s hosťami z Kanady, Modra-Harmónia

::

16. - 22. 7. 2017, Letný biblický kurz Manželské poradenstvo, Modra-Harmónia

::

29. 12. 2016 - 1. 1. 2017, Zimná dovolenka na chate, Modra-Harmónia

::

26. 11. 2016, HLÁSAJ SLOVO - seminár o službe Božím slovom, Bratislava-Rača

::

29. 10. 2016, stretnutie mužov, Modra-Harmónia

::

14. - 16. 10. 2016, 16. misijná konferencia, Modra

::

7. - 13. 8. 2016, brigáda mládeže, Modra-Harmónia

::

18. - 24. 7. 2016, Letný biblický kurz, Modra-Harmónia

::

27. 12. 2015 - 2. 1. 2016, Zimná dovolenka na chate

::

18. - 24. 8. 2016, Letný biblický kurz, Modra-Harmónia

::

6. - 8. 11. 2015, 15. misijná konferencia, Modra-Harmónia

::

9. - 11. 10. 2015, regionálne stretnutie mládeže, téma: Zaži svet cez hru, Modra-Harmónia

::

9. - 15. 8. 2015, brigáda mládeže, Modra-Harmónia

::

5. - 12. 7. 2015, Letný biblický kurz, Nové Mesto nad Váhom

::

20. - 22. 2. 2015, UČENÍK ALL INCLUSIVE, Modra-Harmónia

 
Pripravujeme:

::

16. - 22. 7. 2018, Letný biblický kurz, Modra-Harmónia

::

12. - 14. 10. 2018, 18. misijná konferencia, Modra

kolieska