logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Letný biblický kurz 2018

Kresťanské centrum Berea a Seminář biblického vzdělávání
vás pozývajú v lete 2018 na Letný biblický kurz.
 

SBV

Termín:

15. - 21. júl 2018
 

Miesto:

Okružná 3190
Modra-Harmónia
 

Téma:

Na počiatku (Genezis 1-11)
Štúdium prvých 11 kapitol Biblie s rozborom teologických tém o Bohu, ľudstve a vzťahu medzi nimi, smerujúce
k aplikácii v každodennom živote.
Kresťanská rodina a vzťahy
Prakticky zamerané vyučovanie o tom, aké môžu byť vzťahy kresťanov v rodine i v spoločenstve cirkvi, ak je Ježiš skutočne Pánom.
 

Simon Marshall

Lektor:

Simon Marshall
riaditeľ Tilsley College, Motherwell, UK
 

Denný
program:

9:00-12:30 vyučovanie Genezis
14:00-18:30 výlety, šport, voľný program
19:00-21:00 Kresťanská rodina
 

Cena:

85 € (alebo 15 € na deň pobytu) zahŕňa ubytovanie
a stravu.
 

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v chate v Harmónii
v dvojposteľových izbách. Pri ubytovaní v podkroví
s vlastným spacím vakom je zľava 3 € za noc.
 

Prihlásenie:

Do 10. júla na adrese berea@berea.sk

           plagát A4
 

Nahrávky:

 
na začiatok