logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Letný biblický kurz 2014

Kresťanské centrum Berea a Seminář biblického vzdělávání
vás pozývajú v lete 2014 na Letný biblický kurz.
 

SBV

Termín:

30. jún - 5. júl 2014
 

Miesto:

Kresťanský zbor Nové Mesto nad Váhom,
ul. Júliusa Gábriša 2
 

Téma:

Eliáš a Elizeus
:: Exegéza biblických rozprávaní
:: Boh a násilie v SZ
:: Minikurz čítania hebrejských textov
 

Gunnar Begerau

Lektor:

Gunnar Begerau
 

Cena:

50 € (alebo 8 € na deň pobytu) zahŕňa ubytovanie
a stravu
 

Ubytovanie:

Bývať budeme v zborovom dome. Potrebné je
priniesť si spacák.
 

Prihlásenie:

Do 25. júna na adrese berea@berea.sk

stiahnite si
plagát A4

Nahrávky:

Gunnar Begerau

Oliver Vyhnánek

Petr Húšť


na začiatok