logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

14. týždeň (30. marec - 5. apríl 2020)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


UVIAZNUTÍ MISIONÁRI

Kvôli pandémii koronavírusu sa množstvo misionárov nachádza inde, ako by chceli alebo mali. Patria k nim 4 rodiny, slúžiace v rozličných afrických krajinách, ktoré uviazli v Anglicku a nemôžu sa vrátiť. Na druhej strane niekoľko rodín sa malo vrátiť do vlasti, ale nemôžu odísť z krajín, kde sú odcestovaní. Služba evanjelia a budovania zborov je na mnohých miestach komplikovaná karanténnymi opatreniami. Prosme o Božie riešenie tejto celosvetovej krízy.

Zdroj správ: Echoes International


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov