logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

44. týždeň (26. október - 1. november 2020)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


EGYPT - NOVÝCH 100 POVOLENÍ

Po 5-mesačnej prestávke kvôli pandémii COVID-19 udelila vládna komisia v Egypte nových 100 povolení pre kresťanské budovy. Predtým v máji udelili 70 povolení. Registráciu tak má už vyše 1700 kostolov a zborových domov, ďalších 2000 na to čaká. V Egypte je zakázané pre kresťanov stretávať sa v budovách bez platnej licencie; pred rokom 2017 bolo jej získanie takmer nemožné.

Zdroj správ: Bridgeway Publications


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov