logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

22. týždeň (25. - 31. máj 2020)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Kresťanské zbory Bratislava, Devínska Nová Ves a Šamorín aj malé miestne zhromaždenia na Záhorí.


INDIA - POLICAJNÝ TEROR ZA KONANIE DOBRA

Následky pandémie COVID-19 v Indii najťažšie doliehajú na chudobných. Premiér vyzval občanov k vzájomnej pomoci. Keď za výzvu reagoval pastor Ramesh Kumar, bol počas balenia humanitárnej pomoci spolu s ďalšími siedmimi kresťanmi prepadnutý a zbitý políciou, zatknutý a obžalovaný z nedovoleného náboženského zhromaždenia a z používania peňazí zo zahraničných zdrojov. Na príhovor dedinského náčelníka boli prepustení, ale obvinenie nebolo stiahnuté. Modlime sa za svedectvo kresťanov v Indii slovom i skutkom napriek nepriateľstvu zo strany vrchnosti.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov