logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

38. týždeň (18. - 24. september 2017)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za podkarpatské kresťanské zbory: Modra, Pezinok a Bratislava-Rača.


MONGOLSKO - RAST NOVEJ CIRKVI

Od roku 2000 rastie cirkev v Mongolsku obráteniami, v priemere 500 každý mesiac; dnes asi 3,6% obyvateľov sú kresťania. Zvláštnou výzvou pre cirkev je nomádske obyvateľstvo, ktorých je asi tretina. Žijú v kožených jurtách a sťahujú sa so svojimi stádami. Dôležitou súčasťou služby pre týchto ľudí je rozširovanie Biblií a kresťanských kníh.

Zdroj správ: Bridgeway Publications


archív modlitebných námetov