logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

24. týždeň (14. - 20. jún 2021)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na hornom Ponitrí: Prievidza, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves.


ALŽÍRSKO – ZISKY AJ STRATY

Po dlhom právnom boji vysoký štátny úrad rozhodol o navrátení historického kresťanského kostola v pobrežnom meste Mostaganem protestantom. V roku 1976 sa v ňom nemal kto stretávať a cirkev ho prenajala ministerstvu zdravotníctva.. Keď sa klinika v roku 2012 odsťahovala, miestne úrady ho venovali moslimskej charite. Teraz protestantskí veriaci konečne znova získali kľúče od budovy a plánujú v ňom obnoviť bohoslužby. Odvrátenou stranou tejto dobrej správy je, že nedávno alžírske úrady nariadili zatvorenie iných 20 kresťanských kostolov.

Zdroj správ: Christianity Today


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov