logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

33. týždeň (15. - 21. august 2022)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na hornom Ponitrí: Prievidza, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves.


BIELORUSKO – POKUTA ZA KRST

V októbri minulého roka zbor Živá viera v meste Gomeľ usporiadal krst v rieke. Podľa zákona však nie je dovolené vykonávať náboženské úkony mimo schválených miest; to platí aj pre registrované zbory. Pastor zboru bol oficiálne napomenutý a musel zaplatiť pokutu. V júli tohto roku mali krst v súkromnom bazéne, ktorý patri pastorovi; dôsledkom bola znovu pokuta. Pri dvojnásobnom porušení pravidiel behom jedného roka hrozí zboru odňatie registrácie. Deje sa to v krajine, kde je získanie povolenia na zhromaždenia mimo zborových priestorov veľmi komplikované a drahé.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov