logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

15. týždeň (9. - 15. apríl 2018)

Milí bratia a sestry,
tento týždeň sa modlime za východné Slovensko: zbor v Batizovciach a zhromaždenia v Prešove a okolí.


NEPÁL - HMOTNÁ I DUCHOVNÁ POMOC

10-členný tím z ČR sa na krátkodobom výjazde 10.- 26. apríla zapojí do projektu obnovy, pričom bude pomáhať so stavbou domu rodiny, očakávajúcej narodenie dieťaťa, v oblasti postihnutej zemetrasením v r. 2015. Doteraz bolo postavených 6 nových odolných domov a 116 rodín dostalo hmotnú pomoc. Misijný tím bude tiež rozdávať evanjelizačné a vzdelávacie materiály. Modlime sa za ochranu na ceste, účinnú pomoc a dobrú spoluprácu s miestnymi kresťanmi.

Zdroj správ: OM ČR


archív modlitebných námetov