logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Letný biblický kurz 2013

Kresťanské centrum Berea a Seminář biblického vzdělávání
vás pozývajú v lete 2013 na Letný biblický kurz.
 

SBV

Termín:

30. jún - 6. júl 2013
 

Miesto:

Kresťanský zbor Nové Mesto nad Váhom,
ul. Júliusa Gábriša 2
 

Téma:

Biblická hermeneutika a môj prístup k výkladu
 

Czesław Bassara

Lektor:

Czesław Bassara
 

Ďalšie
témy:

Petr Húšť: Konzumná doba a vplyv na cirkev;
Služba a rodina; Sedem zákonov efektívnej práce
a biblické paralely
 
Jaromír Andrýsek, Peter Kozár, Ľubomír Vyhnánek: Praktické príklady k téme Biblická hermeneutika
 

Cena:

50 € (alebo 8 € na deň pobytu) zahŕňa ubytovanie
a stravu
 

Ubytovanie:

Bývať budeme v zborovom dome. Potrebné je priniesť si spacák.
 

Prihlásenie:

Do 25. júna na adrese berea@berea.sk

stiahnite si
plagát A4

Nahrávky:

Czesław Bassara

Petr Húšť