logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Štyri desaťročia komunistického režimu v Československu hlboko zasiahli do života a služby cirkvi. Jedna z oblastí, kde následky pociťujeme ešte i dnes, je postoj k svetovej misii. Navykli sme si na pasivitu. Podľa zaužívaných predstáv misiu by mali robiť tí „bohatší“ kresťania zo západu. Bratské hnutie sa vždy vyznačovalo evanjelizačným zápalom a jeho prínos pre svetovú misiu vysoko prevyšuje jeho početnú silu. U nás to veľmi nevidno... zatiaľ.

Kresťanské centrum BEREA považuje podporu kresťanských misijných aktivít za zásadnú súčasť svojho poslania. Dúfame, že z Božej milosti aj naším pričinením sa bude prebúdzať misijné povedomie Kresťanských zborov. Chceme k tomu prispieť šírením informácií o misii (napríklad v informátore PERSPEKTÍVA) a konkrétnych námetov na modlitby a podporou misijných projektov v rámci našich možností. V neposlednom rade k napĺňaniu našich zámerov v tejto oblasti slúžia misijné konferencie, ktoré sa konajú v Modre od roku 2001.


18. misijná konferencia
Modra, 12. - 14. október 2018

Druhá šanca

(Jonáš 3,1-2)

Hostia: Czesław Bassara (PL), David Kaláč (CZ) a ďalší.

Miesto: Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8

Stiahnite si pozvánku (PDF)
 

> > >  KONFERENČNÁ STRÁNKA MK18.BEREA.SK  < < <
 

Program konferencie

Piatok, 12.10.

 

15:00 – 17:30

 

registrácia

17:30 – 18:30

 

večera

19:00 – 19:15

 

modlitby za konferenciu

19:30 – 21:00

David Kaláč

Skúška nad ľudské sily

 

Sobota, 13.10.

 

07:30 – 08:30

 

raňajky

09:00 – 09:15

 

modlitby za konferenciu

09:30 – 09:50

 

chvály a modlitby

09:50 – 10:10

Ľubomír Vyhnánek

úvod konferencie: Jonáš

10:10 – 11:10

Czesław Bassara

Druhá šanca

11:10 – 11:40

 

občerstvenie

11:40 – 12:40

J. Kocmunda, P. Kozár

Jonáš

12:40 – 12:50

 

oznamy

12:50 – 13:00

 

spoločné fotografovanie

13:00 – 14:00

 

obed

15:00 – 16:00

Czesław Bassara

otázky a odpovede

16:00 – 16:30

 

občerstvenie

16:30 – 17:30

 

semináre

N. Jančárová, D. Pavelka
Marek Abrman
Alžbeta Červeňanská
Roman a Barbora Lachovci

Operácia Vianočné dieťa
Služba – čo, prečo, ako
Prečo ísť do Etiópie
Polená pod nohami

17:30 – 18:30

 

večera

19:30 – 21:00

 

misijný večer

 

Nedeľa, 14.10.

 

07:30 – 08:30

 

raňajky

09:00 – 09:15

 

modlitby za konferenciu

09:30 – 09:45

 

chvály a modlitby

09:45 – 10:45

Czesław Bassara

Káž Božiu zvesť

10:45 – 11:15

 

občerstvenie

11:15 – 12:15

Jozef Abrman

Pánova pamiatka

12:15 – 12:25

 

záverečné oznamy

12:30 – 13:30

 

obed

 




na začiatok