logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Štyri desaťročia komunistického režimu v Československu hlboko zasiahli do života a služby cirkvi. Jedna z oblastí, kde následky pociťujeme ešte i dnes, je postoj k svetovej misii. Navykli sme si na pasivitu. Podľa zaužívaných predstáv misiu by mali robiť tí „bohatší“ kresťania zo západu. Bratské hnutie sa vždy vyznačovalo evanjelizačným zápalom a jeho prínos pre svetovú misiu vysoko prevyšuje jeho početnú silu. U nás to veľmi nevidno... zatiaľ.

Kresťanské centrum BEREA považuje podporu kresťanských misijných aktivít za zásadnú súčasť svojho poslania. Dúfame, že z Božej milosti aj naším pričinením sa bude prebúdzať misijné povedomie Kresťanských zborov. Chceme k tomu prispieť šírením informácií o misii (napríklad v informátore PERSPEKTÍVA) a konkrétnych námetov na modlitby a podporou misijných projektov v rámci našich možností. V neposlednom rade k napĺňaniu našich zámerov v tejto oblasti slúžia misijné konferencie, ktoré sa konajú v Modre od roku 2001.


18. misijná konferencia
Modra, 12. - 14. október 2018

Druhá šanca

(Jonáš 3,1-2)

Hostia: Czesław Bassara (PL), David Kaláč, Jaromír Andrýsek (CZ) a ďalší.

Miesto: Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8

Stiahnite si pozvánku (PDF)
 

> > >  REGISTRÁCIA  < < <
 

Prihlásiť na konferenciu sa dá len vyplnením registračného formulára do 7.10.2018.

V prípade zmeny prihlasovacích údajov píšte na e-mail: javor@berea.sk.

Program konferencie

Piatok, 12.10.

 

15:00 – 17:30

 

registrácia

17:30 – 19:00

 

večera

19:00 – 19:15

 

modlitby za konferenciu

19:30 – 21:00

David Kaláč

Večer mladých

 

Sobota, 13.10.

 

07:30 – 09:00

 

raňajky

09:00 – 09:15

 

modlitby za konferenciu

09:15 – 09:40

 

chvály a modlitby

09:40 – 10:00

Ľubomír Vyhnánek

Úvod konferencie: Jonáš

10:00 – 11:00

Czesław Bassara

Jonáš - Druhá šanca

11:00 – 11:30

 

občerstvenie

11:30 – 12:30

J. Kocmunda, J. Andrýsek, P. Kozár

Jonáš

12:30 – 12:40

 

oznamy

12:40 – 12:50

 

spoločné fotografovanie

13:00 – 15:00

 

obed, prestávka

15:00 – 16:00

Czesław Bassara

Otázky a odpovede

16:00 – 16:30

 

občerstvenie

16:30 – 17:20

 

semináre

17:30 – 19:00

 

večera

19:30 – 21:00

 

misijný večer

 

Nedeľa, 14.10.

 

07:30 – 09:00

 

raňajky

09:00 – 09:15

 

modlitby za konferenciu

09:15 – 09:30

 

chvály a modlitby

09:30 – 10:30

Czesław Bassara

Jonáš - Druhá šanca

10:30 – 11:00

 

občerstvenie

11:00 – 12:00

Jozef Abrman

Pánova pamiatka

12:00 – 12:10

 

záverečné oznamy

12:30 – 14:00

 

obed

 
na začiatok