logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Štyri desaťročia komunistického režimu v Československu hlboko zasiahli do života a služby cirkvi. Jedna z oblastí, kde následky pociťujeme ešte i dnes, je postoj k svetovej misii. Navykli sme si na pasivitu. Podľa zaužívaných predstáv misiu by mali robiť tí „bohatší“ kresťania zo západu. Bratské hnutie sa vždy vyznačovalo evanjelizačným zápalom a jeho prínos pre svetovú misiu vysoko prevyšuje jeho početnú silu. U nás to veľmi nevidno... zatiaľ.

Kresťanské centrum BEREA považuje podporu kresťanských misijných aktivít za zásadnú súčasť svojho poslania. Dúfame, že z Božej milosti aj naším pričinením sa bude prebúdzať misijné povedomie Kresťanských zborov. Chceme k tomu prispieť šírením informácií o misii (napríklad v informátore PERSPEKTÍVA) a konkrétnych námetov na modlitby a podporou misijných projektov v rámci našich možností. V neposlednom rade k napĺňaniu našich zámerov v tejto oblasti slúžia misijné konferencie, ktoré sa konajú v Modre od roku 2001.


20. misijná konferencia
Trenčín, 15. október 2022

Smerom k Bohu, smerom k ľuďom

Hosť:Tomáš Henžel

Miesto: Kresťanský zbor, Zlatovská 22, Trenčín

Misijné konferencie sú pre nás o spoločenstve pri Božom slove a o zdieľaní skúseností zo zborového života a misie. Téma konferencie „Smerom k Bohu, smerom k ľuďom“ má vyjadriť dvojaké smerovanie Cirkvi. Jej vertikálne smerovanie – uctievanie zamerané k Bohu – sa v praxi prejaví v horizontálnom smerovaní – nesení dobrej zvesti ľuďom (Žalm 73:28).

> > >  ZÁZNAM Z KONFERENCIE  < < <
 

Program konferencie

Piatok, 14.10.

 

18:00 – 20:00

Marek Abrman

Stretnutie mládeže

 

Sobota, 15.10.

 

09:00 – 09:15

Juraj Číž

Modlitby za konferenciu

09:30 – 10:00

Juraj Kocmunda

Privítanie, chvály (KZ TN) a modlitby

10:00 – 10:30

Jozef Abrman

Smerom k Bohu, smerom k ľuďom

10:30 – 10:45

David Kostlán

Misijný impulz KZ Rača

10:45 – 11:00

Svetlana Jančová

Misijný impulz KZ Nitra

11:00 – 11:30

 

Občerstvenie

11:30 – 11:45

 

Chvály a modlitby

11:45 – 12:15

Tomáš Henžel

Smerom k Bohu, smerom k ľuďom (skúsenosti)

12:15 – 12:30

Samuel Húšť

Svedectvo z našich zborov

12:30 – 12:45

Juraj Kocmunda

Misijný impulz KZ Nové Mesto nad Váhom

13:00 – 15:00

 

Obed

15:00 – 15:15

 

Chvály a modlitby

15:15 – 16:00

Tomáš Henžel

Obnova starých zborov (otázky)

16:00 – 16:30

 

Občerstvenie

16:30 – 16:45

Peter Kozár

Správa z Albánska, Penzión Berea

16:45 – 17:00

Marek Abrman

Misijný impulz KZ Trenčín

17:00 – 17:10

Ľubomír Vyhnánek

Výzva, ukončenie konferencie

 

Nedeľa, 16.10.

 

10:00 – 11:30

KZ Trenčín

Nedeľné zhromaždenieDopĺňajúci materiál ku konferencii:

Video: Vertikálna cirkev 1.

Video: Vertikálna cirkev 2.

 
na začiatok