logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Zvestovanie a výchova učeníkov

Kurz o evanjelizácii a učeníctve s týmto názvom je prevzatý z programu BEE International. Veriacim z našich zborov, ktorí chcú slúžiť Pánovi svojím životom, pomohol získať potrebné znalosti i zručnosti. Pod vedením skúseného a oduševneného brata Samuela Húšťa zo Zlína sa stretávala skupina asi 15 bratov a sestier v račianskom zborovom dome od septembra 2004 do decembra 2005.

Jednotlivé lekcie mali takúto náplň:

 1. Rozsievačova úloha
 2. Rozsievačove nástroje
 3. Rozsievačova motivácia
 4. Rozsievačova komunikácia
 5. Rozsievačova mentalita
 6. Rozsievanie skrze osobné svedectvo
 7. Rozsievanie skrze osobné vzťahy
 8. Rozsievanie skrze životný štýl
 9. Rozsievanie skrze životný štýl
 10. Rozsievanie prostredníctvom diskusií a modlitieb
 11. Od rozsievača k pestovateľovi
 12. Zalievame, aby rastlina zakorenila
 13. Zalievanie nutné k upevneniu vo viere
 14. Zalievanie nutné k plodnému životu
 15. Žatva

 
hust1.jpg
hust1.jpg
hust2.jpg
hust2.jpg
hust3.jpg
hust3.jpg
hust4.jpg
hust4.jpg