BEREA PUBLISHING
  


  VYDAVATEĽSTVO :: vydané tituly
:: pripravujeme
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

BEREA PUBLISHING

Vydavateľstvo KC BEREA


Vydané tituly

Tom Short: Čo ak predsa

Kniha pre zdravo rozmýšľajúcich ľudí, ktorá originálnym spôsobom podáva informácie o základoch kresťanskej viery. Tom Short poskytuje zaujímavé argumenty, ktoré vykresľujú Ježiša Krista a Bibliu v úplne novom svetle. Ale pozor! Môžeš prísť na to, že kresťanská viera je skutočne logicky obhájiteľná a potom budeš sám stáť pred tou najdôležitejšou zo všetkých otázok.

 

Čo ak predsa?

 

 

Harold Rawlings: Základné biblické pravdy

Kniha s podtitulom Výklad hlavných biblických doktrín je vydaná v spolupráci s The Rawlings Foundation. Jednoduchým, prehľadným a praktickým spôsobom ozrejmuje všetky základné biblické pravdy a témy týkajúce sa viery a kresťanského života.

 

Strážna služba lásky

 

 

Josef Kurz: Strážna služba lásky

Prvý titul vydaný v edícii Podnety na budovanie cirkvi sa venuje dôležitej téme káznenia v cirkvi. Vykonávanie zborovej disciplíny je žiaľ neraz zanedbávané alebo vykonávané nevhodným spôsobom.

Autor píše: „Ak chceme vykonávať káznenie skutočne v Kristovom duchu, musíme dbať vždy na dve základné pravidlá, bez ktorých si pravú kázeň vôbec nemožno predstaviť. Tie dve pravidlá sú (1) vždy pravdu a (2) vždy lásku. Len kázeň konaná v duchu pravdy a lásky je dobrá, užitočná a prospešná. Len v pravde a v láske je podstata dobrého káznenia a jeho vlastná povaha.“

Brožúrku s rozsahom 40 strán v cene 2€ si môžete objednať na adrese KC BEREA.
 

Strážna služba lásky

 

 

Josef Kurz: Služba slova

Druhý titul vydaný v edícii Podnety na budovanie cirkvi je adresovaný služobníkom slova - teda bratom, ktorí ako laici kážu Božie slovo v zhromaždeniach. Je vydaná v elektronickej verzii vo formáte PDF a dostupná na stiahnutie.
 

Služba slova

Pripravujeme

Získali sme povolenie od niektorých zahraničných vydavateľstiev z prostredia bratských zborov na prekladanie a vydávanie literatúry z ich produkcie. Autormi pripravovaných publikácií, ktoré sa venujú otázkam zborového života, vodcovstva a spolupráce, sú Gerd Goldmann a Wolfgang Klippert.

V edícii Naše korene pripravujeme vydanie životopisov zakladateľov zborov na Slovensku, Fredericka Butchera a Michala Sadloňa.