logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Letný biblický kurz 2015

Kresťanské centrum Berea a Seminář biblického vzdělávání
vás pozývajú v lete 2015 na Letný biblický kurz.
 

SBV

Termín:

5. - 12. júl 2015
 

Miesto:

Kresťanský zbor Nové Mesto nad Váhom,
ul. Júliusa Gábriša 2
 

Téma:

Zjavenie Jána
 

Ulrich Neuenhausen

Lektor:

Ulrich Neuenhausen
riaditeľ Forum Wiedenest
 

Cena:

50 € (alebo 8 € na deň pobytu) zahŕňa ubytovanie
a stravu.
 

Ubytovanie:

Bývať budeme v zborovom dome. Potrebné je
priniesť si spacák.
 

Prihlásenie:

Do 30. júna na adrese berea@berea.sk

      Pozvánka
 

Nahrávky:

Zjavenie Jána

Ulrich Neuenhausen - iné témy

Petr Húšť

 
na začiatok