logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Aktuálne: Vyhlásili sme zbierku na pozemok na podporu zambijských evanjelistov.
Peter Kozár navštívil Zambiu v apríli 2007 - tu nájdete krátku správu aj fotky!

Veríme, že príde čas, keď budú zbory na Slovensku pripravené vyslať a podporovať vlastných misionárov v zahraničí. Ale nechceme len snívať - už teraz môžeme spoločne podporiť službu niekoho iného. Jedna príležitosť sa naskytla, keď nás na jeseň 2005 oslovila organizácia Christian Resource Centre (Kresťanské zásobovacie stredisko) zo Zambie.

CRC je nezisková organizácia zameraná na podporu kresťanských pracovníkov na plný úväzok v Zambii, ktorí sa venujú kázaniu a vyučovaniu Božieho Slova a zakladaniu zborov. Je principiálne aj prakticky spojené s bratskými kresťanskými zbormi a misiou CMML (Christian Missions in Many Lands). Špecializuje sa na podporu konkrétnymi pomôckami ako sú bicykle, siete proti moskytom, spacie vaky, finančné dary, teologická literatúra a tomu podobné veci, ktoré umožňujú kresťanským pracovníkom slúžiť efektívnejšie. Kresťanské zásobovacie stredisko je spravované sedemčlennou radou.

CRC Trustees

Z prijatých finančných zdrojov CRC nakupuje bicykle, siete proti moskytom a spacie vaky a poskytuje ich zdarma kresťanským pracovníkom na plný úväzok, ktorých odporučia ich zbory alebo iní kresťania z oblasti, kde slúžia. Príležitostne darovali aj finančný obnos na podporu založenia úrody alebo chovu zvierat, aby tak pomohli týmto Božím služobníkom postarať sa o seba a svoje rodiny. Dostávajú tiež veľa požiadaviek o dodanie stanov, skladacích postelí, lámp, teologickej literatúry a mnoho ďalších vecí, ale na tieto dosiaľ kvôli finančným možnostiam mohli reagovať len obmedzene.

CRC Bicycles

Na podporu CRC sme vyhlásili zbierku na 5. misijnej konferencii. Odozva nás povzbudila: do jari sme vyzbierali na Slovensku spolu 88 000 Sk, za ktoré CRC zakúpilo bicykle a ďalšiu výbavu pre 8 zambijských misionárov. Naša pomoc bola vďačne prijatá a spôsobila veľkú radosť. Na 6. misijnej konferencii sa s nami o tento zážitok podelil brat Lex Klein Haneveld z holandskej nadácie na podporu misie Filadelfia Zending, ktorý bicykle odovzdával.

Zároveň sme sa dozvedeli o ďalších potrebách misijnej práce v Zambii. Evanjelisti sa vydávajú každý rok na niekoľkomesačné výpravy po krajine. V niektorých dedinách sú prijatí, niekde nie (dopredu sa to nedá vedieť) a sú odkázaní na prespávanie vonku. My im môžeme pomôcť príspevkom na zakúpenie stanov. Zbierka bola vyhlásená na 6. misijnej konferencii. Vyzbieralo sa vyše 98 000 Sk čo v prepočte robí $3858.

CRC Stany

V roku 2007 sa naše vzťahy prehĺbili návštevou Petra Kozára v Zambii na pozvanie CRC. Na 7. konferencii sme vyhlásili zbierku na zakúpenie školských pomôcok pre deti zambijských evanjelistov. Znova sme vyzbierali sumu 98 000 Sk a odoslali do Zambie. Vďaka patrí v prvom rade Bohu, ale aj všetkým, ktorí ochotne prispeli.

Na 8. misijnej konferencii sme vyhlásili zbierku na zakúpenie pozemku na pestovanie kukurice. Z výnosu novozaloženej farmy budú podporovaní domáci evanjelisti zambijských zborov. Zámerom projektu je dať CRC do rúk perspektívny nástroj podpory, aby neboli stále odkázaní na podporu prichádzajúcu zvonka. Obrazne povedané, namiesto toho, aby sme im dali rybu, im ponúkame rybársku sieť. Prispieť môžete aj vy darom zaslaným na účet Kresťanského centra Berea 2629010205/1100 a uvedením VS=77.

Z peňazí vyzbieraných na 8. konferencii bol čiastočne zaplatený pozemok, na ktorom má vyrásť kresťanské centrum. Jeho súčasťou budú kancelárie a malý penzión a slúžiť má kresťanskému vzelávaniu pracovníkov i mládeže. Na 9. misijnej konferencii sme sa rozhodli pokračovať a poskytnúť veriacim v Zambii finančné prostriedky na to, aby mohli pozemok získať úplne do svojho vlastníctva a začať s budovaním. Prispieť môžete aj vy darom zaslaným na účet Kresťanského centra Berea 2629010205/1100 a uvedením VS=77.


na začiatok | návšteva Zambie