logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Na návšteve v Zambii

20. apríl - 5. máj 2007

Dva roky trvajúci partnerský vzťah Kresťanského centra Berea na Slovensku a Christian Resource Centre v Zambii dospel do ďalšieho štádia, keď sme po dvoch zbierkach na podporu zambijských evanjelistov dostali pozvánku na osobnú návštevu tejto juhoafrickej krajiny. Hoci to spočiatku nevyzeralo jednoducho, napokon sa otvorili všetky dvere a koncom apríla som sa mohol vydať na ďalekú cestu. Návšteva každej africkej krajiny zaváňa exotikou. Zambia ponúka turistom zo všetkých kútov sveta pravé safari i dych vyrážajúce Viktóriine vodopády na rieke Zambezi. Mňa však nečakala žiadna turisticky atraktívna destinácia, ale (aspoň pre mňa) nie menej atraktívna návšteva bratských kresťanských zborov a stretnutie s domácimi pracovníkmi - evanjelistami a učiteľmi zborov.

Bratské zbory v Zambii si na budúci rok pripomenú už 110. výročie svojej existencie (existujú teda dlhšie než zbory na Slovensku a je ich tam vyše 1000); v roku 1898 sem prišiel z Konga misionár Dan Crawford. Viac o histórii misie v tejto časti Afriky prezrádza článok br. Jána Hudeca písaný pre časopis Živé slovo.

Súčasné obdobie sa dá charakterizovať ako prelomové, keď zambijské zbory dospievajú a začínajú v plnšej miere preberať zodpovednosť za evanjelizáciu a budovanie cirkvi. Závislosť od zahraničných misionárov trvala príliš dlho a prechod na nové formy práce nie je ľahký. Ale je tu niekoľko povzbudivých príkladov toho, že aj Afričania samotní dokážu niečo vybudovať a zodpovedne spravovať. Jedným z nich je práve Kresťanské zásobovacie stredisko (CRC), ktoré podporuje domácich pracovníkov. Počas pobytu som pri rôznych príležitostiach mohol odovzdávať knihy, bicykle, stany a jeden megafón - viaceré z tých vecí boli zakúpené vďaka zbierkam, ktoré sme vyhlásili na minulých dvoch misijných konferenciách. Veľmi pekným zážitkom bolo aj stretnutie s mladým zambijským párom (bol som im aj na svadbe), ktorý odchádza spolu slúžiť do Malawi.

Ndola
Z01_Ndola.JPG
Luanshya
Z02_Luanshya.JPG
Solwezi
Z03_Solwezi.JPG
Solwezi
Z04_Solwezi.JPG

Prvý týždeň môjho pobytu som strávil v meste Solwezi, kde bol seminár pre pracovníkov s intenzívnym programom. Ja som robil postupne biblické výklady knihy proroka Habakuka (pre mnohých neznámeho) a listu apoštola Pavla Filipanom. Oboje bolo veľmi dobre prijaté; v zambijskom kontexte zvlášť dobre rezonovala téma priateľstva a partnerstva v evanjeliu, ktorá preniká celým listom Filipanom. Okrem mňa ďalší bratia vyučovali o kázaní Božieho slova, o falošných náboženstvách a o predmanželskom poradenstve.

Solwezi Central
Z05_SolweziC.JPG
Solwezi Central
Z06_SolweziC.JPG
Solwezi Central
Z07_SolweziC.JPG
Solwezi Central
Z08_SolweziC.JPG
seminar
Z09_seminar.JPG
seminar
Z10_seminar.JPG
seminar
Z11_seminar.JPG
seminar
Z12_seminar.JPG
seminar
Z13_seminar.JPG
seminar
Z14_seminar.JPG
seminar
Z15_seminar.JPG
seminar
Z16_seminar.JPG
seminar
Z17_seminar.JPG
seminar
Z18_seminar.JPG
seminar
Z19_seminar.JPG
seminar
Z20_seminar.JPG

Už počas prvého týždňa som navštívil niekoľko zborov: po anglicky hovoriaci zbor Bethel Chapel v Chingole a Solwezi Central, kde môj príhovor prekladali do jazyka Luvale. Všetky ďalšie zbory (Chiwempala, Nchanga, Filibaba, Bulangililo) navštívené počas druhého týždňa v provincii Copperbelt boli africké, hovorí sa tam jazykom Bemba alebo dialektom Cibemba. Napriek jazykovým rozdielom bolo zrejmé, že Božie slovo má moc osloviť človeka každej doby a kultúry. Pre mňa ako kazateľa bolo veľkým povzbudením vidieť nefalšovaný záujem o Božie slovo. Úžasný spev v afrických zboroch je ťažké popísať slovami, podobne africkú pohostinnosť a srdečnosť - to treba zažiť! K tým zábavnejším zážitkom patrí vidiecky zbor Filibaba, kde mi ako prejav pohostinnosti venovali misu sladkých zemiakov a živú sliepku.

Bethel Chapel
Z21_Bethel.JPG
Bethel Chapel
Z22_Bethel.JPG
Chiwempala
Z23_Chiwempala.JPG
Chiwempala
Z24_Chiwempala.JPG
Chiwempala
Z25_Chiwempala.JPG
Chiwempala
Z26_Chiwempala.JPG
Chiwempala
Z27_Chiwempala.JPG
CRC Trustees.JPG
Z28_CRCTrustees.JPG
Nchanga
Z29_Nchanga.JPG
Nchanga
Z30_Nchanga.JPG
Nchanga
Z31_Nchanga.JPG
Mwila
Z32_Mwila.JPG
Amano
Z33_Amano.JPG
Amano
Z34_Amano.JPG
Chililabombwe
Z35_Chililabombwe.JPG
Chililabombwe
Z36_Chililabombwe.JPG

Mesto Chingola v Copperbelte patrí medzi najsilnejšie "obslúžené" misionármi a kresťanskými pracovníkmi. Navštívil som tu a na okolí niekoľko zaujímavých miest. Misia Musenga je kresťanská tlačiareň a centrum, ktoré logisticky a organizačne podporuje prácu mnohých misionárov v teréne. Amano Christian School je internátna škola pre deti misionárov z veľkej časti strednej a južnej Afriky. V mestečku Chililabombwe vyrastá v spolupráci bratských zborov s niektorými evanjelikálnymi spoločenstvami nahrávacie a rozhlasové štúdio - zatiaľ sú to len holé múry ale niečo o jeho potenciáli možno tušiť. V Garnetone je kresťanské kníhkupectvo a v Kalulushi kresťanské konferenčné centrum patriace bratským zborom - práve tu prebiehala týždňová sesterská konferencia.

Filibaba
Z37_Filibaba.JPG
Filibaba
Z38_Filibaba.JPG
Filibaba
Z39_Filibaba.JPG
Filibaba
Z40_Filibaba.JPG
Garneton
Z41_Garneton.JPG
Kalulushi
Z42_Kalulushi.JPG
Kalulushi
Z43_Kalulushi.JPG
Kalulushi
Z44_Kalulushi.JPG
Kalulushi
Z45_Kalulushi.JPG
Kalulushi
Z46_Kalulushi.JPG
Bulangililo
Z47_Bulangililo.JPG
Bulangililo
Z48_Bulangililo.JPG

Každá návšteva bola zážitkom sama osebe a svedectvom o tom, že Pán Boh koná svoje dielo na mnohých miestach napriek ľudskej slabosti a nedostatku finančných zdrojov. Tie naše „obmedzené možnosti“ by na mnohých miestach v Afrike vyzerali priam luxusne. Ak sa necháme povzbudiť k štedrému dávaniu nielen svojich peňazí ale aj času a energie, istotne tiež budeme svedkami Božieho života prekonávajúceho naše očakávania.

Peter Kozár

na začiatok