logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Aktuálne: Prebiehajú zbierky na podporu evanjelistov v Zambii a Indii.

Misijné konferencie a iné spôsoby informovania a povzbudzovania postupne prinášajú svoje ovocie. Od roku 2007 doteraz sa zúčastnili prevažne mladí ľudia z Kresťanských zborov na rôznych krátkodobých misijných projektoch v Zambii, Nepále, Brazílii a Ghane.

Aj tí, čo sa nemôžu na službe v ďalekých krajinách zúčastniť osobne, môžu prispieť k podpore Božieho diela. Súčasne prebiehajú misijné zbierky na podporu služby v Zambii a Indii.