logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné zbierky


Na 20. misijnej konferencii bola vyhlásená misijná zbierka, ktorá potrvá do konca roka 2022. Je určená na podporu 50 cestujúcich pracovníkov zborov, evanjelistov a biblických učiteľov v Zambii zakúpením stanov s vybavením, ktoré im umožní efektívne slúžiť na rôznych miestach krajiny. Organizácia CRC podporuje spolu 58 takýchto pracovníkov.

Pomôcť môžete do konca roka peňažným príspevkom na účet IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774 a uvedením VS=77. Vyzbierané prostriedky budú následne v plnej výške prevedené na účet CRC Zambia.

Zambia

na začiatok | 2019 | 2018 | 2017 | história