logo BEREA
  


  CHATA :: história
:: rekonštrukcia chaty
:: brigády (archív)
:: súčasný stav
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Chata v Modre - Harmónii

Kúpa susedného pozemku


Milí bratia a sestry, priaznivci projektu chaty v Harmónii,

je to len veľká Božia milosť a Jeho priznanie sa k dielu, že od začiatku rekonštrukcie nemusela práca stáť pre nedostatok financií ani na jeden deň. Brigády dobrovoľníkov prichádzajú jedna za druhou, firma pracuje non-stop v dobrom i zlom počasí a my všetci sa modlíme, aby sa náš Pán oslávil takým spôsobom, ako sám chce. Ide o Jeho dielo. Chata bude jedného dňa slúžiť pre budovanie Cirkvi. Veríme, že mnohí ľudia sa tu obrátia a tí, ktorí už Bohu patria, tu nájdu svoje obdarovanie, službu alebo povzbudenie na ceste s Pánom.

Neočakávanou novinkou v celom projekte je pravdepodobná kúpa susedovho pozemku hneď pri vstupe do nášho objektu (na obrázku vyznačený žltou farbou). Už niekoľko rokov sme sa mlčky obzerali po tomto pozemku s túžbou, aby sme jeho 7 árov mohli jedného dňa pripojiť k nášmu malému pozemku a používať ho pre plánované mládežnícke aktivity. Kúpa tejto nehnuteľnosti bola v našich predstavách len vecou „snívania“ až do februára 2008, keď sme sa dozvedeli, že má o ňu záujem nejaký developer. Predstava, že by v našom tesnom susedstve vzniklo napr. pohostinstvo alebo nejaký iný podnik s pochybnou povesťou nás vôbec nenadchla.

pozemok

Máme dosť financií pre kúpu pozemku v hodnote 1,1 milióna Sk? Odpoveď znie celkom jasne, že nie. Všetky dary prijaté pre rekonštrukciu sa použijú len pre zámer rekonštrukcie. Tieto financie sa takmer hneď investujú do stavebného materiálu a na zaplatenie faktúr stavebnej firmy. Takže žiadna možnosť internej pôžičky tu nie je. Na kúpu pozemku nemáme ani korunu.

Keď nás minulý týždeň zmrazila správa, že perspektíva kúpy pozemku sa rýchle stráca, podelili sme sa o to s bratmi, ktorým na tomto Božom diele záleží. Cítili sme, že sa musíme poradiť a súčasne hľadať pomoc na modlitbách u nášho drahého Pána. Pán nám ukázal, že je to Jeho vôľa, aby sme urobili krok viery a pozemok kúpili.

Minulé tri dni sa niesli v očakávaní na Pána, ktorý cez ochotného darcu prispel na kúpu pozemku 300 000 Sk. Pre tento istý zámer kúpy pozemku sme prijali prísľub na ďalších 200 000 Sk. Keď sme majiteľovi vyjadrili náš záujem i ochotu zaplatiť požadovanú sumu, pozemok nám prisľúbil aj napriek tomu, že prvý záujemca už mal vybavovanie vecí rozbehnuté. Veríme, že Pán má aj túto situáciu pod kontrolou a že zasiahol v náš prospech. Momentálne prebieha jednanie s majiteľom. V každom prípade potrebujeme ešte 600 000 Sk, aby sme kúpu pozemku mohli úspešne zrealizovať.

sused1.jpg
sused1.jpg
sused2.jpg
sused2.jpg
sused3.jpg
sused3.jpg
sused4.jpg
sused4.jpg

Plne si uvedomujeme, že tieto sumy sú pre nás všetkých mimoriadne veľké, za hranicami našich kalkulovaných možností. Boli by sme radi, keby sa každý potenciálny dar mohol použiť radšej v prospech rekonštrukcie. Veríme však, že jedného dňa by sme veľmi ľutovali, keby sme toto rozhodnutie neboli urobili. Aj keby sa tempo rekonštrukcie muselo spomaliť kvôli tomu, že dary budú načas presunuté v prospech kúpy daného pozemku, bude to stáť za to.

Pokiaľ by Vám, milí bratia a sestry, Pán položil na srdce pomôcť s kúpou susedného pozemku, boli by sme veľmi vďační. Akýkoľvek dar bude prijatý zodpovedne len pre tento zámer. S pozemkom nebudeme po jeho kúpe robiť nič nákladné, dokedy sa samotná rekonštrukcia chaty nedokončí. Momentálne nám však ide o zablokovanie nepriaznivých vplyvov, s ktorými by sme si neskoršie už nevedeli poradiť. Pokiaľ by nastali nepredvídané a vážne finančné ťažkosti pri dokončovaní rekonštrukcie, susedný pozemok v našom vlastníctve by sme dokázali veľmi rýchlo a výhodne predať. V každom ohľade vnímame rozhodnutie tento pozemok kúpiť ako vec múdru a hlavne podľa Božej vôle pre Jeho sväté zámery.

Srdečne Vám všetkým ďakujeme za modlitby a za doterajšiu vernú podporu Božieho diela na chate v Harmónii. Spolu s Vami sa tešíme na veľké požehnania, ktoré Pán pripravuje pre nás a pre svoju cirkev na Slovensku do ďalších dní.

Ľubomír Vyhnánek a Jozef Abrman, 5. marca 2008

na začiatok