logo BEREA
   


  KC BEREA

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Linky


 
Zbory:

::

Kresťanské zbory na Slovensku

::

Kresťanský zbor v Bratislave-Rači

::

Kresťanský zbor v Modre

::

Kresťanský zbor v Nitre

::

Kresťanský zbor v Seredi

::

Kresťanský zbor v Trenčíne

::

Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom, mládežnícky klub Skala, Rodinné centrum MANNA

::

Spoločenstvo kresťanov Prievidza

::

Křesťanské sbory v Českej Republike

 
Kresťanské organizácie a stránky na Slovensku:

::

24-365, rok modlitieb v Bratislave

::

ChristianNet.sk, stránka pre všetkých mladých

::

Rádio 7, kresťanská rozhlasová stanica

::

Bratislavská tlačová misia, biblické posolstvo prostredníctvom evanjelizačných letákov

::

Detská misia, práca s deťmi a dorastom

::

Mládež pre Krista, práca s mládežou

::

Vysokoškolské biblické hnutie, študenti hovoria študentom o živote s Bohom

::

Hlas pre Krista, evanjelizácia a učeníctvo medzi študentami, športovcami a rodinami

::

Tréningové centrum Kompas, príprava a podpora kresťanských pracovníkov s mládežou

::

Ježiš pre každého, kresťanské posolstvo pre súčasného človeka

::

Katedra evanjelikálnej teológie a misie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

::

Medzinárodná biblická spoločnosť, preklady, vydávanie a šírenie Biblie pre súčasnú generáciu

::

Porta libri, kresťanské knižné vydavateľstvo

::

Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Ev.c.a.v. na Slovensku

 
Kresťanské organizácie a stránky v zahraničí:

::

Partnership, agentúra podporujúca zbory vo Veľkej Británii

::

Forum Wiedenest, misijný dom a biblická škola v Nemecku

::

Echoes of Service, misijná agentúra vo Veľkej Británii

::

Filadelfia Zending, misijná agentúra v Holandsku

::

Christian Resource Centre Zambia, služba tým, čo slúžia

::

Bible Training for Church Leaders, biblický kurz pre zborových pracovníkov

::

Emmaus Correspondence School, biblické korešpondenčné kurzy

::

Schloss Mittersill, kresťanské študijné a konferenčné centrum v Rakúsku

::

Entrust (predtým BEE International), budovanie vodcov-služobníkov v cirkvi

::

Bridgeway Publications, knihy a brožúrky pre misiu a biblické vzdelávanie

::

Theophilos, program na štúdium Biblie