logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Letné biblické kurzy 2017

Kresťanské centrum Berea a The Peoples Church
vás pozývajú v lete 2017 na dva turnusy biblického vzdelávania,
spojené s prácou a spoločenstvom. Na obidvoch sa o vzdelávaciu časť programu postarajú naši hostia z Toronta, Kanada.
 

TPC

Miesto:

Okružná 3190
Modra-Harmónia
 


Brigáda mládeže

Termín:

6. - 12. august 2017
 

Témy:

Dug Down Deep (Hlboko)
Na čom staviaš svoj život? Dôležitosť poznania Boha. Ako nás Boh napráva.
Ako sa meníme.
Surrender (Vzdaj sa)
Ako dať Bohu vládu nad svojimi vecami, svojím postavením, svojím hriechom
i nad sebou samotným.
 

Cena:

10€ (sponzorovaná cena), zahŕňa ubytovanie a stravu.
 

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v chate v Harmónii v podkroví alebo (na požiadanie
za príplatok) v dvojposteľových izbách.
 

Prihlásenie:

Do 28. júla na adrese berea@berea.sk


Letné biblické vzdelávanie

Termín:

13. - 19. august 2017
 

Témy:

Experiencing God
Ako Boh koná medzi ľuďmi. Ako môžeme pestovať vzťah s Bohom. Ako môžem okúšať Božie konanie v mojom živote.
Life of Messiah
Dispenzácie a zmluvy v Biblii. Kázeň na vrchu. Istota spasenia.
 

Cena:

75€, zahŕňa ubytovanie a stravu (základná cena; reálna závisí od dĺžky pobytu
a spôsobu ubytovania).
 

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v chate v Harmónii v dvojposteľových izbách alebo
(so zľavou, s použitím vlastných spacích vakov) v podkroví.
 

Prihlásenie:

Do 4. augusta na adrese berea@berea.sk

 
na začiatok