logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné aktivity KC BEREA


Štyri desaťročia komunistického režimu v Československu hlboko zasiahli do života a služby cirkvi. Jedna z oblastí, kde následky pociťujeme ešte i dnes, je postoj k svetovej misii. Navykli sme si na pasivitu. Podľa zaužívaných predstáv misiu by mali robiť tí „bohatší“ kresťania zo západu. Bratské hnutie sa vždy vyznačovalo evanjelizačným zápalom a jeho prínos pre svetovú misiu vysoko prevyšuje jeho početnú silu. U nás to veľmi nevidno... zatiaľ.

Kresťanské centrum BEREA považuje podporu kresťanských misijných aktivít za zásadnú súčasť svojho poslania. Dúfame, že z Božej milosti aj naším pričinením sa bude prebúdzať misijné povedomie Kresťanských zborov. Chceme k tomu prispieť šírením informácií o misii (napríklad v informátore PERSPEKTÍVA) a konkrétnych námetov na modlitby a podporou misijných projektov v rámci našich možností. V neposlednom rade k napĺňaniu našich zámerov v tejto oblasti slúžia misijné konferencie, ktoré sa konajú v Modre od roku 2001.


20. misijná konferencia
Modra, 2. - 3. október 2021

Smerom k Bohu, smerom k ľuďom

Hostia: Marc Patton, Tomáš Henžel

Miesto: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Konferencia sa odkladá

Kvôli obmedzeniam súvisiacim s platnými opatreniami proti šíreniu Covidu nie je možné uskutočniť stretnutie v Modre v plánovanom termíne. Nechceme konferenciu ani nahrádzať čisto virtuálnym „online“ stretnutím, lebo si ceníme osobné spoločenstvo, ktoré vždy zohrávalo dôležitú úlohu pri misijných konferenciách. Preto budeme hľadať také riešenie, aby sme sa v neskoršom termíne – podľa možnosti ešte tento rok – mohli stretnúť osobne na nejakom vhodnom mieste a zároveň umožnili pripojiť sa online pre tých, ktorí nemôžu byť osobne prítomní. Budeme Vás včas informovať.

Stiahnite si pozvánku (PDF)

Prihlasovanie na konferenciu je možné najneskôr do 22. septembra 2021. Na prihlásenie využite online formulár:

> > >  REGISTRÁCIA  < < <
 

 
na začiatok