logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Kresťanské zbory na Slovensku

13. týždeň (27. marec - 2. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanský zbor v Púchove i za miestne zhromaždenie v Nimnici.


ALBÁNSKO – NÁVŠTEVA MISIJNÉHO TÍMU

Prvý letný misijný tím z biblickej školy GLO v Škótsku bude už v apríli v Albánsku. Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sa doň prihlásili, aby ich služba priniesla dobré ovocie pre Božie kráľovstvo.

Zdroj správ: Echoes International


objednajte si zasielanie námetov e-mailom  |  archív modlitebných námetov