logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: námety e-mailom
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Archív modlitebných námetov

Kresťanské zbory na Slovensku

21. týždeň (22. - 28. máj 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na hornom Ponitrí: Prievidza, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves.


BIELORUSKO – POKUTA ZA EVANJELIUM

Súd v Minsku odsúdil 7 mladých kresťanov na zaplateniu pokuty vo výške dvojmesačného platu. Je to trest za to, že deň pred pravoslávnou Veľkou Nocou hovorili okoloidúcim na uliciach o skutočnom význame Veľkej Noci. Oficiálne sú odsúdení za „hromadnú demonštráciu“., hoci hovorili len s jednotlivcami. Veriaci sa rozhodli, že sa proti nespravodlivému trestu neodvolajú.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

20. týždeň (15. - 21. máj 2023)

Milí bratia a sestry,
v tomto týždni, poslednom v roku 2022 sa modlime za veriacich v zboroch v Novom Meste nad Váhom a Trenčíne aj zhromaždenia v Piešťanoch a Zemianskom Podhradí.


INDIA – PROBLÉMY S PODPOROU EVANJELISTOV

Národná banka Indie vydala nové smernice pre posielanie peňazí zo zahraničia, podľa ktorých je podpora jednotlivcov finančnými darmi takmer nemožná. To veľmi skomplikovalo pomoc domácim evanjelistom, ktorí vo viere na plný čas slúžia Pánovi. Tá už predtým od vypuknutia Covidu zaznamenala pokles. Modlime sa za vyriešenie praktických problémov spojených s podporou Božieho diela.

Zdroj správ: Gospel Missions of India


na začiatok

19. týždeň (8. - 14. máj 2023)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


INDONÉZIA – ZBOR OTVORENÝ PO 15 ROKOCH

Zbor kresťanov v meste Bogor sa viac než 15 rokov usiloval o obnovenie bohoslužieb po tom, čo boli úradne zakázané. Hoci od roku 2006 mali priznané právo zhromažďovať sa, neustále narážali na odpor a obštrukcie zo strany miestnych autorít a vplyvných občanov. Znovuotvorenie zboru na veľkonočnú nedeľu sprevádzalo veľké nadšenie, prejavy podpory zo strany niektorých politikov, ale aj zmiešané pocity – lebo prekážky kladené do cesty miestnym cirkvám sú v Indonézii skôr pravidlom ako výnimkou.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

18. týždeň (1. - 7. máj 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Kresťanský zbor v Nitre i malé miestne zhromaždenie v Čankove.


BELGICKO – EVANJELIUM NA JARMOKU

Koncom júna býva v dedine Rekkem tradičný jarmok. Miestni veriaci chcú pri tej príležitosti pozvať ľudí na evanjelizačné podujatie, ktoré už teraz pripravujú. Modlime sa za Božie vedenie a požehnanie pri príprave aj samotnej udalosti, aby ľudí oslovila Dobrá zvesť.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

17. týždeň (24. - 30. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za podkarpatské kresťanské zbory: Modra, Pezinok a Bratislava-Rača.


ŠPANIELSKO – ROZMANITÁ SLUŽBA

Modlime sa za službu Kena a Alison Barrettovcov. Nedávno vydali dvojjazyčnú (španielsko-katalánsku) publikáciu Evanjelium v Španielsku, ktorá ukazuje, ako evanjelium prekonáva predsudky a prináša zmierenie. Alison sa okrem iného venuje ženám, vrátane tých, čo ohrozuje nútená prostitúcia a obchod s drogami.

Zdroj správ: Ken Barrett


na začiatok

16. týždeň (17. - 23. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Kresťanské zbory Bratislava, Devínska Nová Ves a Šamorín aj malé miestne zhromaždenia na Záhorí.


JEMEN – OSAMELÍ KRESŤANIA

V krajine, ktorá má viac než 30 miliónov obyvateľov, je len niekoľko tisíc kresťanov. Každý človek patrí k svojmu kmeňu a je takmer nemožné opustiť ho a obrátiť sa ku Kristovi. Takzvaným „odpadlíkom“ hrozí smrť, ak sa nevrátia k islamu. Cirkev funguje len v podzemí a veriaci sa cítia izolovaní. Niektorí si myslia, že sú jediní v Jemene; žiadnych iných kresťanov nepoznajú.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

15. týždeň (10. - 16. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
tento týždeň sa modlime za východné Slovensko: zbor v Batizovciach a zhromaždenia v Prešove a Vranove nad Topľou.


ČÍNA – PREPUSTENÍ VÄZNI

V marci sa dostali na slobodu dvaja väznení kresťania. Pastor Geng bol väznený 15 mesiacov za to, že jeho zbor sa odmietol pripojiť k jedinej povolenej a komunistickou stranou kontrolovanej vlasteneckej cirkvi. Vo väzení si vyslúžili rešpekt dozorcov aj spoluväzňov, ktorí sa s ním často radili. Druhý, starší Hu, bývalý učiteľ na univerzite, bol väznený 7,5 roka, za svoj život si už odsedel 24 rokov a domov sa vrátil s podlomeným zdravím.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

14. týždeň (3. - 9. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanské zbory a zhromaždenia na severe Slovenska – Martin, Turany, Krpeľany, Žilina, Čadca a Dolný Kubín.


LAOS – ZNIČENÉ DOMY KRESŤANOV

V oblasti Laosu, kde rýchlo pribúdajú obrátení kresťania, sa stupňuje prenasledovanie zo strany miestnych obyvateľov. Tí sa obávajú, že obrátenie ich susedov ku Kristovi rozhnevá duchov a poškodí dedinu. Domy piatich kresťanských rodín boli už druhýkrát behom polroka zničené; najprv to boli trvalé obydlia a teraz dočasné prístrešky, ktoré si postavili na poli. Modlime sa za ich živobytie aj verné svedectvo.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

13. týždeň (27. marec - 2. apríl 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanský zbor v Púchove i za miestne zhromaždenie v Nimnici.


ALBÁNSKO – NÁVŠTEVA MISIJNÉHO TÍMU

Prvý letný misijný tím z biblickej školy GLO v Škótsku bude už v apríli v Albánsku. Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sa doň prihlásili, aby ich služba priniesla dobré ovocie pre Božie kráľovstvo.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

12. týždeň (20. - 26. marec 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanský zbor vo Zvolene a domov dôchodcov ÉLIM, i miestne zhromaždenia v okolí: Banská Bystrica, Hronec, Dúbravica, Sucháň a Lučenec.


SUDÁN – PASTOR OBVINENÝ Z ČARODEJNÍCTVA

Pastor presbyteriánskeho zboru bol zatknutý a obvinený z čarodejníctva. Dôvodom bola vypočutá modlitba za uzdravenie jeho matky z infekčnej choroby. Úrady zasiahli, keď udalosť vzbudila pozornosť veľkého množstva miestnych moslimov. Sloboda sudánskych kresťanov sa zhoršila po vojenskom prevrate v októbri.

Zdroj správ: Christianity Today


na začiatok

11. týždeň (13. - 19. marec 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na hornom Ponitrí: Prievidza, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves.


KOLUMBIA – NEMOC AKO PRÍLEŽITOSŤ

Misionári z bratských zborov sa dostali do osobného kontaktu s bratom guvernéra, ktorý má rakovinu v pokročilom štádiu. Hoci bol celý život oddaný katolík, uvedomil si, ako málo pozná Bibliu a prejavil záujem o evanjelium. Modlime sa za Božie pôsobenie v jeho živote.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

10. týždeň (6. - 12. marec 2023)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


ALŽÍRSKO – ZOSTALO 10 ZBOROV

V uplynulých rokoch prišlo veľa správ o násilnom zatváraní zborových budov a zatýkaní kazateľov Božieho slova za !praktizovanie nemoslimských rituálov bez povolenia“. V súčasnosti 4 pastori čakajú na svoj súdny proces za vykonávanie bohoslužieb a vytváranie a rozširovanie kresťanského obsahu v médiách. Dnes je v celej veľkej krajine so 40 miliónmi obyvateľov povolené zhromažďovanie kresťanov iba v 10 zboroch.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

9. týždeň (27. február - 5. marec 2023)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za Kresťanské zbory v Trnave, Seredi a Galante.


RUSKO, UKRAJINA – KRESŤANIA V ČASE VOJNY

V minulom týždni sme si pripomenuli, že už celý rok trvá ruská invázia a okupácia veľkej časti Ukrajiny. Kresťania na okupovaných územiach zažívajú to, čo už dlho poznajú ich bratia a sestry v Rusku: úrady si vynucujú, aby cirkvi podporovali vládnu politiku. Ak to odmietnu, sú považovaní za zradcov či extrémistov a čelia nepríjemným dôsledkom: sú šikanovaní, zatýkaní a vypočúvaní a zbory násilne zatvárané.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

8. týždeň (20. - 26. február 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Kresťanský zbor v Nitre i malé miestne zhromaždenie v Čankove.


LAOS – VYHNANÍ Z DOMOVA

15 kresťanských rodín vrátane pastora vyhnali obyvatelia dediny Mai z ich domov a dediny. Teraz nemajú kde bývať. Je to posledný z dlhého radu podobných incidentov, ktoré sa dejú v Laose napriek tomu, že kresťanstvo je v krajine oficiálne povolené. Je považované za americké náboženstvo, ktoré podvracia komunistický režim a laoskú kultúru. Úrady tvrdia, že problém riešia, ale s fanatickými budhistami v dedine nevedia pohnúť.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

7. týždeň (13. - 19. február 2023)

Milí bratia a sestry,
prosíme o modlitby za podkarpatské kresťanské zbory: Modra, Pezinok a Bratislava-Rača.


TURECKO, SÝRIA – PROBLÉMY PO ZEMETRASENÍ

Nedávne zemetrasenie si vyžiadalo desaťtisíce obetí na životoch a obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Veľká časť obyvateľov zasiahnutej oblasti sú Kurdi, proti ktorým bojuje vláda Sýrie aj Turecka, a tiež príslušníci kresťanskej menšiny. V Sýrii záchranári a humanitárni pracovníci často narážajú na zátarasy a vojenské kontroly na cestách, ktoré im bránia včas doručiť pomoc. V Turecku pribúdajú prípady deportácií utečencov, ktorí sem prišli z vojnami zasiahnutých oblastí hľadať azyl.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

6. týždeň (6. - 12. február 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Kresťanské zbory Bratislava, Devínska Nová Ves a Šamorín aj malé miestne zhromaždenia na Záhorí.


INDIA – STOROČNICA NEMOCNICE

Milosrdenstvo, inšpirované Kristovým príkladom, viedlo v r. 1923 k založeniu nemocnice pre malomocných Bethesda. Vtedy ešte nebola lepra liečiteľná, dalo sa len zmenšiť utrpenie malomocných, ktorých indická spoločnosť odvrhovala ako nečistých. Liečba lepry je dostupná od roku 1945, neskôr sa pridala aj plastická chirurgia, ktorá čiastočne koriguje jej následky. Od roku 1990 tu pomáhajú aj pacientom s HIV/AIDS. K nemocnici patrí aj kresťanský zbor, farma a dielne, ktoré pomáhajú napĺňať potreby pacientov. Okrem telesného uzdravenia tu mnoho z nich našlo aj spásu v Kristovi.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

5. týždeň (30. január - 5. február 2023)

Milí bratia a sestry,
tento týždeň sa modlime za východné Slovensko: zbor v Batizovciach a zhromaždenia v Prešove a Vranove nad Topľou.


ÍRSKO – UKRAJINCI V ZBORE

Utečenci z Ukrajiny sa vlani zapojili ako brigádnici do balenia darčekov v topánkových škatuliach, ktoré sa v kresťanskom zbore pripravovali na Vianoce. Niektorí z nich sa teraz vracajú a prichádzajú na bohoslužby, kde dostanú poznámky ku kázni preložené do ukrajinčiny. Modlime sa, aby sa dobre zaradili do zborového spoločenstva.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

4. týždeň (23. - 29. január 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanské zbory a zhromaždenia na severe Slovenska – Martin, Turany, Krpeľany, Žilina, Čadca a Dolný Kubín.


PAKISTAN – OBNOVA PO POVODNI

Kresťanská nemocnica bola poškodená ničivými záplavami v júli až septembri 2022. V týchto dňoch bola ukončená rýchla obnova budov nemocnice ako aj zboru a nedeľnej školy; to je veľkým povzbudením pre miestnu menšinovú kresťanskú komunitu. Humanitárna pomoc sa dostala k viac než 2000 kresťanským rodinám v oblasti, kde povodeň spôsobila najväčšie škody.

Zdroj správ: Barnabas Fund


na začiatok

3. týždeň (16. - 22. január 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanský zbor v Púchove i za miestne zhromaždenie v Nimnici.


ČESKÁ REPUBLIKA – VIETNAMSKÝ NOVÝ ROK

V nedeľu 22.1. sa začína vietnamský Nový rok podľa lunárneho kalendára. V tom čase sa spolu stretávajú celé rodiny na oslavu. V Českej republike sú Vietnamci oficiálne uznaná menšina. Mnohí z nich majú doma a vo svojich obchodoch rodinné oltáre. Prosíme o modlitby za svedectvo kresťanov, od ktorých sa čaká, že sa pripoja k spoločným rituálom, uctievaniu duchov predkov a jedenia jedál obetovaných modlám.

Zdroj správ: Echoes International


na začiatok

2. týždeň (9. - 15. január 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za kresťanský zbor vo Zvolene a domov dôchodcov ÉLIM, i miestne zhromaždenia v okolí: Banská Bystrica, Hronec, Dúbravica, Sucháň a Lučenec.


INDONÉZIA – ROZLIČNÉ VIANOCE

Vlaňajšia vianočná nedeľa vošla ho histórie ako deň, keď prezident Joko Widodo, ktorý je moslim, prvýkrát neohlásene navštívil dva kostoly. Vo svojom príhovore v katedrále sa vyjadril v prospech tolerancie medzi náboženstvami. Žiaľ, že týmto príkladom prezidenta sa neriadia občania v rôznych častiach krajiny. Počas Vianoc boli zo strany polície alebo bojovne naladených moslimov násilne zastavené bohoslužby na viacerých miestach. Získanie oficiálneho povolenia k zhromaždeniam je náročné, a niekedy ani to nestačí na ochranu pred militantnými skupinami, ktoré zastrašujú a šikanujú kresťanov.

Zdroj správ: Hlas mučeníkov


na začiatok

1. týždeň (2. - 8. január 2023)

Milí bratia a sestry,
modlime sa za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na hornom Ponitrí: Prievidza, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves.


TUNISKO – PRIAZNIVÉ ZMENY

V nedávnom referende Tunisania odhlasovali zmenu ústavy, podľa ktorej už islam nebude považovaný za štátne náboženstvo. Nové zákony majú zabrániť zneužívaniu náboženstva na politické ciele. Môže sa zlepšiť aj situácia kresťanov, zvlášť tých, čo sa obrátili od islamu.

Zdroj správ: Bridgeway Publications


na začiatok  |  archív 2022