PERSPEKTÍVA 2008

 

Prečistení ohňom

On pozná cestu, ktorou kráčam, keď ma preskúša, vyjdem ako zlato. (Jób 23,10)

Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev
(9. a 16. 11. 2008)

V novembri sa modlia kresťania z miliónov miestnych zborov vo viac než 100 krajinách sveta za svojich prenasledovaných bratov a sestry. Fakt, že cirkev vo svete trpí, nás neprekvapuje, veď Pán Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ (Ján 15,18-19) Považujeme za výsadu, že sa modlitbou môžeme pripojiť k nim aj my.

Aktuálne modlitebné námety:

AFGANISTAN

Ópiom financované povstanie Talibanu na postupe, žiadna sloboda ani bezpečnosť.

  Národ:
 • aby sa Boh milostivo zjavil Afgancom (Iz 65,1) a zastavil postup Talibanu (Ž 146,9)
 • aby Boh mocne pôsobil v afganskej diaspore, aby Afganci v exile sa mohli stať kresťanmi a prispieť k obnove Afganistanu
  Cirkev:
 • aby Boh požehnal a ochránil tajných afganských veriacich a aby cirkev mohla rásť a stať sa soľou a svetlom pre národ.

ALŽÍRSKO

Terorizmus al-Kájdy sa stupňuje, vláda vychádza v ústrety islamistom

  Národ:
 • aby Boh dal vláde silu odolať tlakom na islamizáciu štátu a prenasledovanie cirkvi
 • aby Svätý Duch sprevádzal zvestovanie evanjelia života, nádeje a spásy v národe traumatizovanom islamským terorizmom
  Cirkev:
 • za trvalý rast a vytrvalosť napriek represívnym zákonom proti misii a neregistrovaným domácim zborom

BARMA (MYANMARSKO)

Izolácia a krutý etnický a náboženský útlak

  Národ:
 • aby Boh dal Barme čestnú a spravodlivú vládu, čo by umožnila náboženskú slobodu
  Cirkev:
 • za zachovanie násilne prenasledovaných kresťanov z národnostných menšín
 • aby Svätý Duch zmocnil šírenie evanjelia v tvrdo budhistickej barmskej väčšine

BIELORUSKO

Strata priazne mocného patróna, Ruska

  Národ:
 • za prebudenie v pravoslávnej cirkvi a veľký hlad po pravej duchovnosti
 • aby Boh odvrátil politiku prezidenta Lukašenka od izolácie k väčšej otvorenosti
  Cirkev:
 • za rast v modlitbe, múdrosti a jednote v svätom Duchu (Ef 4,3) v časoch útlaku a pripravenosť na slobodnejšie časy

Kde sú kresťania prenasledovaní

 

ČÍNA

Zápas o transformáciu, silný duchovný boj

  Národ:
 • aby Boh prebúdzal svedomie Číňanov a aby hľadanie „harmonickej spoločnosti“ viedlo mnohých k evanjeliu Ježiša Krista
 • aby Boh usmernil vládu pri riešení problémov takého obrovského národa
 • aby sa zlikvidovalo vyše 1100 väzenských pracovných táborov
  Cirkev:
 • aby Boh bol útočiskom väznených veriacich, uzdravoval ich rany a tešil ich srdcia
 • aby cirkev rástla napriek prenasledovaniu a aby veriaci mohli dostať Biblie
 • za viac kazateľov a evanjelistov na zasýtenie obrovského duchovného hladu

EGYPT

Zhoršenie od roku 2008.

  Národ:
 • aby sa Boh zjavil Egypťanom (Iz 19,19-25), ktorí zápasia s nedostatkom slobody
  Cirkev:
 • za koptských a iných kresťanov, aby rástli v modlitbe, poznaní Boha a viere
 • za stále rastúci počet obrátených od islamu, ich bezpečie a duchovný rast

ERITREA

Zhoršenie od 2002, kruté prenasledovanie.

  Národ:
 • za Boží zásah, aby tu bol pokoj, spravodlivosť a sloboda (Iz 59,15b-19)
  Cirkev:
 • za uzdravenie a potešenie trpiacich a aby z prenasledovania vyrástlo niečo dobré
 • za viac než 2000 ľudí väznených za vieru
 • aby prenasledovanie odstránilo konkurenciu medzi cirkvami a ukázala sa bratská láska medzi veriacimi

INDIA

Kritické zhoršenie, vážne ohrozenie. Federálne voľby budú v máji 2009.

  Národ:
 • aby Boh odhalil nebezpečenstvo nacionalistického hnutia Hindutva a ľudia odmietli násilie a protikresťanskú propagandu
  Cirkev:
 • za ochranu pre indických kresťanov, ktorých väčšina je zraniteľná, chudobná a bez „hlasu“
 • za veľkú múdrosť a odvahu evanjelistov a požehnanie ich svedectva

IRAK

Stále zhoršovanie situácie, chýba bezpečnosť i sloboda, hrozí genocída

  Národ:
 • aby Boh upokojil nepokoj národa (Ž 65,6-8) a zmaril úmysly bezbožných (Ž 146,9)
  Cirkev:
 • za ochranu pred terorizmom (vraždy, únosy, násilné konverzie a znásilnenia)
 • aby uprostred násilia bola viera a láska veriacich (z ktorých tisíce sú utečencami) svedectvom pre ľudí okolo nich
 • aby z vyhne prenasledovania vyšla cirkev oddaná Kristovi, prečistená a zjednotená

IRÁN

Kritické zhoršenie a stupňovaná bojovnosť a snaha o regionálnu hegemóniu

  Národ:
 • aby Boh vzbudil ľudí s hladom po slobode, spravodlivosti, ľudských právach, učenosti a pravde – čo si Peržania tradične cenili – a zastavil utláčateľskú a fanatickú vládu
 • aby Boh mocne pôsobil v iránskej diaspore, aby iránski kresťania a ľudia s vplyvom boli pripravení slúžiť národu
  Cirkev:
 • za bezpečnosť, múdrosť a vytrvalosť pre kruto prenasledovaných kresťanov vrátane „odpadlíkom“ od islamu, ktorým hrozia verejné popravy – aby žiarili ako hviezdy uprostred tmy, útlaku, depresie a smrti (Fp 2,14-15)

KOSOVO

Historicky časť Srbska a „kolíska“ srbskej pravoslávnej cirkvi, teraz vyhlásená za nezávislú albánsku moslimskú republiku

 • za potechu, milosť a múdrosť pre zraniteľnú srbskú pravoslávnu menšinu vo väčšinovo moslimskej krajine
 • za kresťanskú lásku a spolupatričnosť naprieč hranicami, aby prevažne evanjelikálni albánski kresťania mohli prinášať svojím životom a láskou slávu Bohu

  LAOS

  Vážne prenasledovanie

   Národ:
  • za ukončenie komunistického prenasledovania kresťanov a genocíde prozápadne orientovanej etnickej menšiny Hmong, v ktorej je veľa kresťanov
  • aby Boh dal duchovné a morálne prebudenie väčšinovému etniku Lao, aby prispeli k pozitívnym zmenám v krajine
   Cirkev:
  • aby kresťania (prevažne z menšín Khmu a Hmong) boli zachovaní v bezpečí a požehnaní Božím pokojom a prítomnosťou
  • za uzdravenie mučených, napádaných chemickými zbraňami, vyhladovaných a vyhnaných, aby ich Boh zachoval od zlého

  NIGÉRIA

  Nábožensky rozdelený národ

   Národ:
  • aby štátni, kmeňoví a náboženskí vodcovia mali srdcia naklonené k pokoju a spravodlivosti a silu k zabráneniu konfliktom
   Cirkev:
  • aby Boh chránil kresťanskú menšinu v severnej Nigérii, kde zákon šaría vedie k fanatizmu, diskriminácii a prenasledovaniu
  • aby Boh položil slobodným a často zámožným kresťanom v južnej Nigérii na srdce bremeno za ich utláčaných bratov a sestry na severe a povzbudil ich k solidarite a obetavosti (Iz 58,5-7)

  PAKISTAN

  Kritické zhoršenie, rastúce ohrozenie, severozápad pod kontrolou a terorom

   Národ:
  • za vládu a armádu, aby mali odvahu a silu poraziť Taliban a al-Kájdu a postaviť sa islamskému fundamentalizmu
  • aby súčasné ťažkosti viedli k sklamaniu z islamu a k obratu v trende islamizácie
   Cirkev:
  • aby Boh chránil jednotlivcov i zbory pred terorizmom, zvlášť malé zraniteľné komunity pod vládou Talibanu a zákona šaría
  • za požehnanie kresťanského svedectva v stále viac nepriateľskom Pakistane

  PALESTÍNSKE TERITÓRIÁ

  Stále zhoršovanie, obzvlášť v Gaze

   Národ:
  • za Boží zásah a hlboké duchovné prebudenie, nadprirodzené odvrátenie ľudských sŕdc od kultúry smrti, nenávisti a násilia
   Cirkev:
  • aby Boh chránil cirkev na Palestínskych územiach, zvlášť v Hamasom ovládanej Gaze, kde militantný islamizmus strieda arabský nacionalizmus a ohrozuje životy
  • aby Boh dal kresťanom múdrosť k životu podľa evanjelia medzi arabskými susedmi
  • aby sa vďaka Kristovmu krížu mohli zjednotiť kresťania zo Židov i pohanov

  SAUDSKÁ ARÁBIA

  Hlavný svetový rozsievač džihádu

 • aby Boh dal múdrosť kresťanom (zahraničným pracovníkom), ako niesť evanjelium a slúžiť Bohu bez ohrozenia života
 • za požehnanie pre službu šírenia evanjelia cez satelit a rádio
 • aby Boh zastavil klerikmi organizované štátom podporované (z ropy) celosvetové šírenie antisemitizmu, antikresťanstva a džihádu wahhábistickou ideológiou

  SEVERNÁ KÓREA

  Kruté prenasledovanie ale aj postupná strata podpory silného patróna – Číny

   Národ:
  • aby Kristov Duch otvoril dvere a priniesol evanjelium nadprirodzeným spôsobom
  • aby Boh viedol národ od izolácie a útlaku k slobode, dostatku, oslobodeniu väzňov a uzdraveniu krajiny (Lk 4,18-19)
   Cirkev:
  • za najkrutejšie prenasledovaných veriacich, žijúcich v koncentračných táboroch, v podzemných cirkvách a v exile
  • za posilnenie viery a nádeje

  SOMÁLSKO

  Stále zhoršovanie, džihád, žiadna bezpečnosť

 • aby Boh ochránil somálskych kresťanov vo vojnovej krajine bez vlády a zákonov a utečencov v Etiópii, Jemene a Keni
 • za Somálcov v diaspore, aby mohli prijať Krista a neskôr sa ako vzdelaní ľudia vrátiť a prispieť k obnov krajiny a budovaniu cirkvi

  SUDÁN

  Nábožensky rozdelená krajina ohrozená rozkladom a vojnou

   Národ:
  • aby Boh povolal kresťanských humanitárnych pracovníkov z rôznych kútov sveta aby pomohli s vybudovaním juhu po desaťročiach ničivého džihádu
  • aby Boží Duch prenikol a premenil sudánskych Arabov, obmäkčil ich srdcia a nasmeroval ich k pokoju a pokroku
   Cirkev:
  • aby cirkev bola nástrojom jednoty, vízie a požehnania, za sudánskych pastorov, ktorí slúžia denne traumatizovaným ľuďom

  TURECKO

  Zhoršenie kvôli rastúcemu islamskému radikalizmu a nacionalizmu

   Národ:
  • za Turkov a Kurdov, aby odolali tlakom islamu a etnického nacionalizmu
  • za odhalenie falošnosti propagandy proti kresťanom, misionárom a cudzincom
   Cirkev:
  • za silu vytrvať a odolať trvalej diskriminácii, útokom, dezinformáciám v médiách a stále násilnejšiemu prenasledovaniu
  • za pribúdanie slobody a bezpečnosti pre cirkev a umožnenie šírenia evanjelia

   
 • začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok