PERSPEKTÍVA 2008

 

Rekonštrukcia chaty
v Harmónii v roku 2008

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť
Aktuálne info na www.berea.sk/chata

18 brig7_40.jpg
00 tu sme skončili vlani

 
01 nov7_037.jpg
01 postupne vzniká krov

 
02 dec7_004.jpg
02 z Nemecka prišla „sklená vata“
Rozobratím starej strechy na jar minulého roka sme prekročili Rubikon - odteraz sa už nedá vrátiť späť! Pustili sme sa do práce vo viere, že ju budeme môcť dokončiť, hoci sme nemali dosť prostriedkov na vybudovanie novej strechy. Stavebné práce rýchle vyčerpali naše zdroje, preto sme pokračovali len pomaly s malým počtom najatých robotníkov. Pomohli nám dve dodávky izolačnej minerálnej vlny, ktorú sme dostali ako dar od veriacich z Nemecka.
03 brig7_59.jpg
03 prší nám do domu

 
04 brig7_64.jpg
04 zimný spánok - iba zdanlivý
05 dscn5034.jpg
05 nové priestory na 2. poschodí
06 brig8_34.jpg
06 mládež z Trenčína

 
07 brig8_42.jpg
07 stromy padli za obeť
08 sused3.jpg
08 kupujeme susedný pozemok
Nečakanou udalosťou bola pre nás kúpa susedného pozemku pri vstupe do nášho objektu. Rozširujú sa tým naše možnosti a zabráni sa vzniku nejakého pochybného podniku vedľa našej chaty. Na kúpu sme však nemali vlastné zdroje. Uskutočniť sme ju mohli vďaka obetavým darom na tento účel a pôžičkám. Pozemok je teda náš, ale pôžičky sme doteraz nevyrovnali. V prípade vážnej finančnej núdze by sme ho mohli rýchlo a výhodne predať, ale to by sme predsa neradi… 09 mar8_050.jpg
09 strecha sa postupne zakrýva

 
10 brig8_54.jpg
10 brigádnici z blízka i ďaleka
11 brig8_58.jpg
11 betón do pivnice

 
V apríli sme vďačne prijali pomoc bratov z „dolnej zeme“. Odviedli kus práce pri betónovaní v priestoroch suterénu a izolácii stropu na 2. poschodí. Na ich dielo nadviazali ďalší domáci brigádnici. Neobišla nás ani nehoda, keď brat Ľuboš Vyhnánek spadol cez otvor v podlahe a zranil si chrbticu. Jeho stav sa postupne zlepšuje. Ďakujeme Bohu, že sa nestalo nič horšie zvlášť mnohým mladým brigádnikom. Aj toto nám pripomína, ako veľmi potrebujem Božiu ochranu. 12 brig8_65.jpg
12 nová podlaha v podkroví
13 p5020301.jpg
13 izolácia stropu
14 brig8_73.jpg
14 skala sa neochotne poddáva

 
15 bri08_17.jpg
15 mládežnícka brigáda
16 bri08_27.jpg
16 po práci nám je do spevu

 
17 p8120372.jpg
17 provizórne ubytovanie
V auguste bola brigáda mládeže zo slovenských zborov. Ubytovali sa v novovytvorených priestoroch v podkroví a k dispozícii mali aj také vymoženosti, ako splachovacie WC a dokonca teplú sprchu na dvore! Ale v skutočnosti žiaden luxus. Tešíme sa z ich radosti zo vzťahu s Bohom, spoločenstva i práce. V suteréne upravovali budúce klubové priestory, v podkroví montovali podlahy a tepelné izolácie stropu. Samozrejme, užili si aj biblické štúdium listu Kološanom, chvály a voľný čas.
Zaťažkávajúcou skúškou pre chatu bolo regionálne stretnutie mládeže usporiadané kresťanskými zbormi podkarpatského regiónu. Pre mladého kresťana je dobré tráviť čas v spoločenstve, pri Božom Slove, chválach, modlitbách a diskusiách na aktuálne témy - a k tomu všetkému tu bola vynikajúca príležitosť. Stretlo sa tu asi 100 ľudí, ktorým neprekážalo ani jesenné počasie a nedostatok akéhokoľvek pohodlia na chate. Pri chvíľach spoločných piesní a modlitieb nás viedla mládež z Trenčína a Devínskej Novej Vsi. Bratia Peter Kozár, Jozef Abrman, Jaroslav Útly, Ľubomír Vyhnánek a Allen Buchanek viedli spoločné zamyslenia na témy: Poznávanie Božej vôle, Modlitba: on-line s Bohom a Uctievanie Boha. Ale bol čas aj na filmy a diskusie, neformálne rozhovory, šport a oddych. V nedeľu sa pridali aj veriaci z Kresťanských zborov v Pezinku a Modre. Aj keď bolo ťažké vopred si predstaviť ubytovanie a stravovanie takého množstva ľudí, podarilo sa a znova sa ukázal potenciál chaty pre takéto stretnutia. 18 brig8_85.jpg
18 súčasná podoba chaty
19 regm8_02.jpg
19 regionálne stretnutie mládeže

 
20 regm8_03.jpg
20 regionálne stretnutie mládeže
V jesennom období sa brigády zameriavali na úpravu podkrovia, aby mohla slúžiť na ubytovanie počas konferencie mládeže aj misijnej konferencie. Stavba už má takmer všetky okná, takže vnútri budú práce pokračovať aj počas zimy. Chceli by sme dokončiť tepelné izolácie a ďalej sa venovať inštalácii vody a elektriny. Od cieľa nás delia ešte snáď dva roky Veľa závisí od finančných možností. Tam, kde tie naše končia, Božie sa nevyčerpajú a my pokračujeme vo viere, že On bude s nami ako doteraz.

 


začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok