PERSPEKTÍVA 2008

 

GPS pre zablúdené zbory

Choďte rovno. Spomaľte, prosím. Na prvej križovatke odbočte doľava. Vráťte sa. Ste blízko k cieľu.

Takto sa k nám v súčasnosti prihovárajú navigačné zariadenia satelitného systému GPS v našich autách. Mnohí šoféri si už svoj život bez zariadenia GPS nevedia ani predstaviť. Zložité dopravné situácie a neustále sa meniaci terén si vyžadujú nepretržité spojenie s čerstvým zdrojom informácií – centrom, ktoré zhora monitoruje nielen každý môj krok, ale aj samotné prostredie, ktorým chcem bezpečne prejsť k svojmu cieľu.

GPS

Ako každý kresťan tak i každý zbor potrebuje priamu navigáciu zhora. Sedem zborov, ku ktorým sa Pán Ježiš prihovára v knihe Zjavenia, sú dôkazom toho, že zablúdenie zborov je aktuálne i dnes. No Pán Ježiš ani takéto zbory neodpisuje. Prihovára sa im. Chce ich priviesť k náprave. Korekcia duchovnej orientácie je možná pre každého, kto zablúdil, ak si v pokání uvedomí, odkiaľ vypadol. Len takto dokáže zadefinovať presné duchovné súradnice (určenie polohy), aby mohol bezpečne a správnym smerom pokračovať ďalej.

Nastali nebezpečné časy. Terén sa rapídne mení pred našimi očami. Všetko okolo nás je v stave akéhosi chaosu, dezorientácie a zmeny. Ako zbory poslušné Pánovi vo veci misijného poverenia zapísaného v Mt 28,19-20, si uvedomujeme, že sa nemôžeme spoliehať na staré mapy, na vychodené chodníčky ani na určenie našej východiskovej polohy ľudskou múdrosťou či skúsenosťou. Tu musíme mať priame napojenie na Pána, ktorý pozná časy, v ktorých žijeme. On pozná náš terén. On sám vie aj dokonale nastaviť parametre nášho duchovného GPS, aby sme mohli ísť dopredu s Jeho požehnaním v šírení evanjelia tomuto svetu.

Tohtoročná misijná konferencia v Harmónii má za cieľ pomôcť nám v nastavení nášho duchovného zariadenia GPS. Chceme sa zastaviť, uvedomiť si – ako istý brat z nášho zboru vysvetľuje skratky GPS – „Gde Práve Som“. Kde sa práve nachádzame? Nezablúdili sme? Nezostali sme odpočívať niekde na parkovisku vedľa diaľnice aj s celou posádkou našich spolucestujúcich na dlhé roky? Nepovzbudili sme náhodou aj ďalších, aby si zaparkovali svoje „zborové autobusy“ hneď vedľa nás, aby sme sa spoločne a donekonečna zaoberali mapami a spôsobmi, ako iní vykročili na cestu namiesto toho, aby sme sami opustili svoje pohodlie a bezpečie a išli s evanjeliom záchrany tam, kde sa ľudia rútia do istej záhuby?

8. misijná konferencia Kresťanských zborov je o tom, aby sme si znovu a živo uvedomili, že Boh je Bohom misie. Že Jeho rozkaz „Choďte a robte mi učeníkmi všetky národy…“ ešte stále platí aj pre nás Slovákov. Sme dobrou Kristovou vôňou pre ľudí okolo nás, len ak v nás nezostávala uzavretá ako voňavka vo fľaške a pokiaľ iné pachy nenarušujú jej krásny zámer. Ak sme dobrou vôňou pre tých, medzi ktorými žijeme, tak našou zvrchovanou povinnosťou zostáva zaniesť túto vôňu aj tam, kde evanjelium ešte neprišlo. Pán Ježiš Kristus nezveril evanjelium reklamnej agentúre, ale učeníkom a apoštolom, pre ktorých sa nesenie evanjelia stalo životným štýlom, ambíciou, radosťou – vecou života a smrti. Len vďaka misijnému nastaveniu „duchovného GPS“ našich predkov sa dostalo evanjelium i k nám a boli založené zbory, v ktorých sme našli aj my sami svoj duchovný domov. Nasledujme vzor našich predkov!

Jozef Abrman

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok