PERSPEKTÍVA č. 1/2007

 

Služba deťom v Rači

Vianočné dieťa

 
Kresťanský zbor v Rači pripravil 16. decembra 2006 v Kultúrnom stredisku program s názvom VIANOČNÉ DIEŤA. Pozvali sme 97 detí, ktorých adresy nám poskytol Miestny úrad, väčšina z nich naše pozvanie prijala. Na konci programu, v ktorom deti súťažili v rôznych hrách, učili sa pesničku a zahrali sme scénku, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad pravým zmyslom Vianoc, sme deťom odovzdali darčeky. Tie zabezpečila kresťanská charitatívna organizácia Samaritan's Purse. Keďže nám nejaké darčeky zostali, mohli sme obdarovať aj deti, ktoré prišli na program bez pozvania a aj deti, ktoré chodia na našu nedeľňajšiu besiedku.

Pri vyhodnotení akcie sme museli priznať, že nie všetko išlo podľa našich predstáv a plánov a bolo cítiť, že sme amatéri. Modlili sme sa, aby Pán Boh prikryl všetky nedostatky a aby to, čo sme chceli deťom odovzdať, mohlo byť zasiate ako semienko do úrodnej pôdy ich srdiečok.

Na druhej strane sme boli vďační za príležitosť sa aj touto akciou zviditeľniť deťom a ich rodičom a tiež novozvolenému starostovi mestskej časti, ktorý aj s manželkou prijal naše pozvanie. Niektoré rodiny sme nevideli prvý krát (už boli aj na Dni detí) a snáď ani posledný.

Veľmi sme ocenili, že sa do tejto nemalej akcie zapojilo toľko členov račianskeho zboru, že sme nepotrebovali pomocníkov z iných zborov. To bola asi prvá akcia tohto druhu. Vďaka za to patrila každej ruke, každej nohe, ktorá sa pripojila. A zároveň tým, čo nás niesli na modlitbách alebo nás podporili finančne. Ale najmä Tomu, ktorého menom sme sa deťom i rodičom prihovárali.

Rača - mozaika

Akcia VIANOČNÉ DIEŤA pre nás neznamenala koniec, vyvrcholenie úsilia, skôr začiatok. Čoho? Viacerí v našom zbore už dlhšie cítili potrebu venovať sa deťom z Rače pravidelne. A tak sme sa s veľkým očakávaním, ale aj istými obavami pustili do prípravy voľnočasového klubu pre deti od 8 do 12 rokov v zborovom dome na Alstrovej ulici v snahe poskytnúť deťom to, čo máme – svoj čas, svoju pozornosť a niečo z toho, čo sami vieme.

KLIP-KLAP KLUB

Využili sme kontakty získané z vianočnej akcie, rozposlali sme pozvánky tým istým deťom, vymysleli sme názov klubu, aby sa dobre pamätal a snažili sme sa zakaždým pripraviť taký program, aby našich návštevníkov zaujal. Spolu vyrábame rôzne drobné výrobky, ktorými je možné potešiť blízkych, hráme sa rôzne skupinové a spoločenské hry, objavujeme a riešime rôzne záhady, spievame kresťanské pesničky, čítame a rozprávame poučné biblické príbehy, debatujeme na zaujímavé témy. Ak vás to zaujíma podrobnejšie (a máte prístup na internet), stručné správy z každého týždňa si môžete prečítať a fotky poprezerať na stránke www.kzraca.sk/klub.

Požehnanie z tejto služby sa prejavuje na dvoch stranách. Vyskytol sa ďalší priestor pre aktívnu službu sestier. Ťahúňmi sa stali Monika Kozárová a Ľubka Vyhnánková, ale pripojili sa aj ďalší bratia a sestry. Ukazuje sa, že poctivá príprava si vyžaduje skutočne veľké nasadenie a nie je možné takúto prácu utiahnuť bez podpory širšieho spoločenstva. Na druhej strane vznikol priestor k pokračujúcej službe deťom, ktoré inde nemajú príležitosť počuť o Božej láske. Skoro všetky deti pochádzajú z neúplných alebo nefunkčných rodín. Majú veľa energie, sú temperamentné, niektoré aj konfliktné. Musia sa učiť vzájomne sa rešpektovať v kolektíve, sústrediť sa na tvorivú prácu alebo na počúvanie biblických príbehov (lebo nevyrástli v besiedke) a podriadiť sa vedúcim, dokonca sme mali aj takú skúsenosť, že sa nevedia ani hrať. Je to beh na dlhé trate, ktorý vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. (Ľubkinými slovami: „Nemám ilúzie ale ani depku.“) Za tých šesť mesiacov sme mohli zažiť, že deti sa na klub úprimne tešili, mohli sme sa zblížiť a prehĺbila sa dôvera medzi nami navzájom a mohli sme sa už zoznámiť aj s niektorými rodičmi.

Nepochybujeme o tom, že vynaložená námaha a obete za to stoja. Je to milosť, že sme hneď zo začiatku mohli zažívať, že naše snaženie má zmysel. Na prvé stretnutie 10. januára prišlo 10 detí, odvtedy sme sa stretávali každú stredu popoludní a za ten čas sme mali 25 malých návštevníkov. Bolo medzi nimi 5-6 dievčat, ktoré prichádzali pravidelne a so zvedavosťou čakali na náš príchod na Alstrovu. Zažili sme niekoľko ozaj pekných a zaujímavých situácií, mali sme možnosť sledovať, aké tie deti vlastne sú, čo v nich je, čo potrebujú, a aj to, čoho sa im nedostáva. A isteže aj deti mohli prijať veľa dobrého.

Cez letné prázdniny bude mať aj náš klub prázdniny. Potrebujeme prestávku, lebo pripravovať každý týždeň program na 3 hodiny, nám veru dalo zabrať. Sme vďační všetkým, ktorí nám pomáhali (priamo na klube aj nepriamo napríklad opaterou detí). Aj tak si však uvedomujeme, že by sa nedalo takto klub ťahať oveľa dlhšie. Veľmi by sme privítali vytvorenie dvoch skupín pracovníkov, ktorí by sa v službe striedali. Situáciu nám skomplikovalo aj to, že jedna vedúca znovu nastúpila do zamestnania a druhá čaká dieťa. Neradi by sme sa však úplne prestali s touto službou. Preto pripravujeme 5-dňový klub na sídlisku v Rači v dňoch 27. - 31. augusta v popoludňajších hodinách. Veríme, že bude mať rovnako dobrý ohlas ako ten minuloročný „pokus“. Táto akcia by mala byť odrazovým mostíkom a pozvánkou na Klip-klap klub od septembra… V tejto chvíli však s určitosťou nevieme povedať, či a ako sa táto práca znovu rozbehne. Prosíme, predkladajte spolu s nami túto oblasť Tomu, ktorý chce byť Otcom aj týmto deťom, aby po prázdninách nebola len žatva, ale aj dosť pracovníkov.

Monika a Peter Kozárovci

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok