PERSPEKTÍVA č. 1/2007

 

Rekonštrukcia chaty v Harmónii

aktuálna správa, jún 2007

Pracuje sa naplno. Malí, veľkí, bok po boku. A teraz už aj stavebná firma. Práce na rekonštrukcii chaty v Harmónii sa od jari nezastavili. Veríme, že Pán sa prizná a chata bude ešte tento rok pod novou strechou.

Mnohí z vás, ktorí čítate tieto riadky, pomáhate svojimi modlitbami, radami, povzbudením, darmi a fyzickou prácou. Je tomu už tri roky, čo bola chata zverená z Božej milosti do našej správy. Uplynulých tisíc dní stačilo na to, aby sme vycítili, o čom je tento celý projekt a aký potenciál sa v nej ukrýva pre budúcnosť našich zborov. Čas potvrdil, že „táto chata“ sa stala „našou chatou“, a to nielen na papieri, ale aj srdcom.

Od jari 2004 sme tu prežili veľa úžasných chvíľ. Aj s Bohom, aj s ľuďmi. Mládežnícke tábory, brigády, zborové víkendovky, opekačky a spoločné chvíle na modlitbách či pri piesňach sa už nezmazateľne zapísali do našich pamätí. Spoločenstvo bratskej lásky sa potvrdilo medzi nejedným srdcom, ktoré bolo dovtedy odcudzené. Medzi mladými ľuďmi vznikli priateľstvá. Áno, i najmenej dve srdcia môžu podať svedectvo o tom, ako pobyt práve na „našej chate“ ich priviedol k Pánovi Ježišovi Kristovi. To všetko sa tu udialo. Prehlbujú sa vzťahy s Bohom i navzájom jeden s druhým. Ba viac, vďaka tomuto rekreačnému objektu tu mohli zacítiť vôňu Kristovho evanjelia už mnohí neveriaci, ktorí odišli oslovení a z času na čas sa medzi nás vracajú. Mnohí mládežníci sa tu učia manuálne pracovať a spolupracovať s ďalšími ľuďmi na jednom projekte.

Určite nesnívam, ani nepreženiem, ak poviem, že chatu sme si veľmi obľúbili. Pre naše zbory sa stala dôležitým nástrojom pre uplatnenie Božích zámerov, ktoré nám Pán cirkvi zveril. Ovocie, ktoré tu už teraz vidíme, nás veľmi povzbudzuje a dôverujeme nášmu Pánovi, že rozsiahla rekonštrukcia, uprostred ktorej stojíme, bude dovŕšená pre Božiu slávu a pre našu radosť.

Je leto 2007 a my sme uprostred rekonštrukcie. Starú strechu sme v apríli rozobrali. Priečky medzi jednotlivými izbami ako i samotný strop sa odstránil. Mnohé deti, mládežníci i starci pomáhali pri „oťukávaní“ tehiel, aby sa vyčistili a pripravili pre ďalšie použitie.

Nikdy nezabudneme na 10 aprílových dní, počas ktorých 7-členná nemecko-americká pracovná skupina robila jeden zázrak za druhým. Ich výkon a nasadenie sa nám stali vzorom a inšpiráciou. Vzali si dovolenky len pre to, aby nám prišli pomôcť pri budovaní Božieho diela.

O jednotlivých brigádach, ktoré zorganizovali bratia zo zborov z rôznych častí Slovenska a ktoré sa majú toto leto ešte len uskutočniť, by som mohol veľa písať „černidlom a perom“. Jednu sobotu tu pracovalo 40 párov usilovných rúk. Ako v knihe Nehemiáša.

Chata - mozaika

Chcel by som vás požiadať o modlitebnú podporu tohto diela. Rekonštrukcia chaty v Harmónii je pre nás všetkých veľkým krokom viery, ktorý sme neurobili ani s kalkulačkou v ruke, ani s naplneným bankovým účtom, ale v poslušnosti voči Pánovej vôli.

Na otázku, či máme potrebné financie na rekonštrukciu chaty, musíme jasne odpovedať, že nie. Na otázku, či máme potrebné prísľuby na pomoc od ľudí, musíme rovnako odpovedať, že nie. Na otázku, či stoja za nami bohatí „západniari“, musíme povedať, že nie. Ale na otázku, či máme veľkého Boha, vám môžeme celkom hlasne povedať, že ÁNO. A tento Boh nás nesklame. Nevieme a netušíme, ako Boh naplní naše potreby, ale už dopredu sa radujeme, že On sa postará (1M 22,8.14).

Náš plán pre rok 2007 zahŕňa zastrešenie zrekonštruovanej chaty novou strechou, aby sme v prácach mohli pokračovať aj po príchode zimy i po novom roku. Tak, ako nám financie budú dovoľovať, budeme pokračovať. Do zimy by sme chceli vykonať nasledujúce práce: Prístavbu zádveria na južnej strane, prístavbu schodiska na západnej strane budovy, nový strop na 1. poschodí, nadstavbu 2. poschodia, prístavbu podpivničenej terasy na východnej strane, konštrukciu novej strechy s podkrovným poschodím a osadenie okien, vchodových a balkónových dverí. Zatiaľ ide len o hrubú stavbu všetkých spomenutých prác. Odborníci tvrdia, že pre zrealizovanie tohto plánu do novembra nám na účte chýba ešte asi jeden milión korún.

Ako bratia, ktorí dohliadame na rozvíjajúce sa dielo viery uprostred nás a na úsilnú prácu lásky, stojíme pred Ním v radostnom úžase nad tým, ako sa k nám priznáva. Rekonštrukcia chaty v Harmónii je predmetom mnohých pravidelných modlitieb a úprimných obetí mnohých bratov, sestier, mládeže i detí. Veríme, že Pán sa prizná k tomu, čo On sám vypôsobil v našich srdciach.

Jozef Abrman

PS: ďalšie aktuálne správy nájdete priebežne na www.berea.sk/chata


začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok