PERSPEKTÍVA č. 1/2007

 

Moja prvá misia na školách

Keď som sa zúčastnil v máji tohto roku ako jeden z členov gedeonského hnutia na stretnutí v Piešťanoch, veľmi ma oslovili svedectvá o tom, ako Boh pracuje cez túto organizáciu na mnohých miestach vo svete. Dal som si otázku: A čo ja? Koľko Biblií som rozdal za uplynulý rok či dva? Hanbil som sa sám pred sebou. Na druhej strane práve takéto stretnutie ma správne motivovalo ku konkrétnym následným krokom.

Začalo to modlitbami a skončilo na troch základných školách, kde mi Pán otvoril dvere. Čachtický pán riaditeľ ma privítal veľmi milým spôsobom. Mal záujem dozvedieť sa viac o tejto organizácii, a tak som mal široký priestor k diskusii. Dohodli sme sa, že na druhý stupeň môžem kedykoľvek prísť a ponúknuť žiakom Novú Zmluvu.

Ešte v ten deň som navštívil školu v Beckove a Kočovciach a podobne som sa stretol s oboma riaditeľkami.V Kočovciach, malej dedinke v blízkosti Nového Mesta nad Váhom, ktorej obyvatelia sú prevažne katolíckeho vierovyznania, som musel počítať s tým, že tu možno budem mať dvere zatvorené. Pani riaditeľka mi povedala, že ona nemá žiaden problém ak nebude mať nijaké námietky ani pán farár, ktorý vyučuje na škole katolícke náboženstvo. Čakalo ma teda stretnutie s pánom farárom, ktorý po krátkej debate súhlasil a ja som mohol spolu s ním ísť na jeho hodinu a rozdať žiakom 23 Nových zákonov. To je zázrak – aspoň pre mňa určite! Chválil som Boha, že otvoril dvere aj na túto školu. Nie je to vôbec samozrejmosť rozdávať Novú Zmluvu v evanjelickom preklade priamo na hodine katolíckeho náboženstva.

S veľkou radosťou som sa presunul ešte do spomínanej ZŠ v Beckove. Tam už na mňa čakal pán farár u ktorého bola, žiaľ, odozva negatívna. Potešilo ma, že na škole sa vyučuje aj evanjelické náboženstvo a tam som mal dvere otvorené. Deti ma privítali s veľkým záujmom a mnohými otázkami. Strávil som s nimi asi 20 minút a mohol som im povedať o najvzácnejšej Knihe kníh, ktorú som rozdal v počte 30 kusov.

Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť a som odhodlaný v tejto službe pokračovať aj na iných školách, hoteloch a podobných miestach.

Daniel Volár

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok