PERSPEKTÍVA č. 1/2005

 

Chata v Harmónii

Situácia okolo chaty v Modre-Harmónii sa významne pohla dopredu. Od získania chaty v konkurznom konaní v apríli 2004 sme čakali dlhých 9 mesiacov (do 24. januára) na potvrdenie výsledku konkurzu súdom. Mohli by sme si sťažovať na pomalú prácu slovenskej justície, ale my veríme, že Pán Boh má svoj čas na všetko – aj keď sa nám niekedy môže zdať, že mešká a sme netrpezliví... Zatiaľ sme nič nezmeškali. Týmto časovým posunom sme ušetrili viac ako 100 000 Sk, ktoré by sme museli zaplatiť v minulom roku ako daň z prevodu nehnuteľnosti. Od 1.1.2005 bola táto daň zrušená!

chata - nárys

Avšak ani počas toho obdobia sme nezaháľali, máme pripravené projekty na prestavbu. Teraz je pravý čas na vybavovanie stavebného povolenia, aby sa práce mohli začať ešte na jar.

Našou túžbou je vybudovať centrum, ktoré bude slúžiť najmä Kresťanským zborom, ale aj širšie ako biblická a misijná škola a taktiež miesto pre tábory mládeže, rekreáciu a evanjelizáciu. Rekonštrukcia i prevádzka si bude vyžadovať mnoho času, energie i peňazí – omnoho viac než máme vo svojich rukách – ale chceme ísť do toho s vierou v Božiu pomoc a vedenie. Doterajšie skúsenosti nás k tomu povzbudzujú. Ak by ste sa chceli podieľať na rekonštrukcii chaty, môžete poslať svoj dar na účet KC BEREA:
 
Majiteľ účtu: KRESTANSKE CENTRUM BEREA
Banka: TATRA BANKA a.s.
Hodzovo nam. 3, 811 03 Bratislava, Slovakia
číslo účtu: 2629010205/1100
IBAN: SK5511000000002629010205 (pre dary zo zahraničia)

(pko)

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok