PERSPEKTÍVA č. 1/2005

 

Príchod Rushingovcov

Pod zastrešením Kresťanského centra BEREA sa 10. marca na Slovensko prisťahovali Robin a Debbie Rushingovci z USA, aby svojim podielom pridali ruku k misijnému dielu, ktoré sa koná v našej vlasti.

Osobné kontakty so Slovenskom získali Rushingovci už pred 20 rokmi prostredníctvom Jozefa Abrmana. Vďaka vzniknutému priateľstvu prišli na Slovensko už niekoľkokrát. Osvedčili sa ako verní kresťania, ktorí majú široký záber a majú čo povedať aj našim ľuďom.

Momentálne bývajú v Trenčíne, kde sa stali súčasťou Kresťanského zboru a zvykajú si na svoju novú existenciu medzi Slovákmi.

Prostredníctvom Rushingovcov sa medzi nás dostalo aj niekoľko veriacich odborníkov z raketového strediska NASA v Houstone, s ktorými sme v uplynulých rokoch vykonali niekoľko zaujímavých prednášok pre verejnosť ako aj na školách.

K tejto činnosti sa pozitívne vyjadrilo aj vedenie mesta Trenčín v miestnom televíznom vysielaní, za čo sme vďační.

Čo tu budú robiť? Rushingovci sú ochotní slúžiť vo všetkých možných podobách, pokiaľ to bude v ich silách. Medzi ich misijné aktivity bude patriť vyučovanie angličtiny súkromne, v skupinách i na anglických kempoch, prednášky na rôzne témy, poradenská služba pri preklade literatúry a filmov, získavanie zaujímavých osobností zo zahraničia na prednášky na Slovensku, propagácia činnosti KCB, príprava vizuálnych prezentácií a pomoc pri práci na počítačoch, atď.

Rushingovci si svoju misijnú činnosť financujú samostatne a z vlastných úspor. Za nimi však stojí modlitebná podpora kresťanov z domáceho spoločenstva v Texase, z ktorého vyšli.

(ja)

začiatok   |   obsah