MISIJNÝ SPRAVODAJ č. 1/2003

 

30. október 2003

Milí priatelia,

začal sa Ramadan - niektorí v Nemecku si to už mohli všimnúť na svojom kolegovi pochádzajúcom z Turecka. Ten robí zrazu zvláštne veci: cez deň vôbec nejedáva, modlí sa viac než obyčajne, vyzerá unavene, lebo vstáva ráno pred východom slnka, aby sa stihol trocha najesť a napiť, kým bude mať niekedy o piatej večer ďalšiu príležitosť.

Nuž, tu to takto robí takmer celá spoločnosť (snáď až na zhruba 3% kresťanov - a aj medzi tými sa nájdu takí, čo sa postia takpovediac „natruc“).

Celý deň prebieha tak trocha naruby. Pre mnohých tu ide po celý čas viac o jedenie než o náboženstvo, lebo počas Ramadanu sa venuje jedlu v skutočnosti viac času a minie naň viac peňazí, než v iné ročné obdobia. Pre iných vystupuje do popredia náboženská stránka. Mnohí si chcú odčiniť hriechy, ktoré majú zaznamenané na svojom nebeskom konte. Mnohí ďalší hľadajú skutočne príležitosť k stretnutiu s Bohom - a Boh hľadá ich a my s Ním.

Niekedy to býva dosť tiesnivý mesiac. Mnohí kresťania vyjadrujú pocit, akoby v tom čase bola akási temná moc ešte temnejšia než obyčajne. Ale na druhej strane je to aj doba príležitostí, lebo každý večer bývajú „raňajky“ pri plnom sviatočnom stole. Mnohí sa vzájomne pozývajú a oslavujú ukončenie pôstu toho dňa. Tento týždeň k nám prichádza jedna moslimská priateľka, ktorá už nasleduje nášho Pána, so svojím manželom (ktorý ešte nenasleduje Pána Ježiša) a deťmi na „raňajky“! Na budúci týždeň by sme sa zrejme mali stretávať u nich… modlite sa za nás!

Hľadáme odpovede na otázky, ako by sa mala v tomto období správať, aby zostala verná Pánu Ježišovi a pritom nedráždila svojho manžela a zvyšok rodiny viac, než je nevyhnutné. Má sa postiť spolu s nimi, alebo je to proti jej viere v Neho? Alebo je to práve kresťanská sloboda, čo jej umožňuje postiť sa s nimi? Mali by sme sa snáď pridať aj my a postiť sa s ňou, aby sme jej rodine ukázali, že sme tiež bohabojní ľudia? Ako vidíte, otázka za otázkou! Na vašich modlitbách naozaj záleží!

Našej rodine sa darí dobre až na pár prípadov chrípky. Hanna mala malý lekársky zákrok - odstránili jej materské znamienko na krku. Prebehlo to bez komplikácií, teraz čakáme na laboratórne výsledky.

To by malo nateraz stačiť. Potešili by nás nejaké správy od vás!

Vaši K.
rodina K

Martin K. (ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska resp. Juhoslávie) s manželkou Esther (z Nemecka) a deťmi slúžia Pánovi ako misionári v jednej krajine stredného východu.


začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok