MISIJNÝ SPRAVODAJ č. 1/2003

 

Klub Skala
pri Kresťanskom zbore, J. Gábriša 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 
Na začiatku bola myšlienka …

… mladých ľudí, vyčistiť pivničné priestory a mať tak oddelený kútik pre stretávanie, zábavu a relax. Mladí sa zároveň zaviazali, že všetky práce budú vykonané rukami mladých ľudí, čo sa až na niektoré odborné práce aj splnilo. V roku 1999 sa teda začalo zatiaľ len obyčajné čistenie. Vyvážal sa všetok odpad, špina a odkrývali sa nádherné klenbové priestory, o ktorých predtým nikto ani len netušil. Pôvodná idea tak časom dostávala svoj tvar. Do prác sa zapájali aj neveriaci mladí ľudia a tak sa už popri robote tu a tam evanjelizovalo. Títo mladí dostali pozvanie ísť v lete na dovolenku s Petrom Abrmanom a prvé ovocie bolo na svete - štyria obrátení, ktorí sa nadšene a aktívne pridali rozvíjať pôvodný zámer a ktorí tvoria veľmi dôležitú spojku medzi klubom Skala a neveriacimi stredoškolákmi.

V máji 2003 sme sa konečne dočkali oficiálneho ukončenia prác v „pivnici“, klub dostal názov SKALA a pôvodná idea tak pomaly dochádza k naplneniu.
 

Budovanie živých kameňov

Stratégia práce s deťmi, dorastom a mládežou je založená na princípe budovania priateľských vzťahov. Ide o dlhodobý proces postupného a systematického prehlbovania vzťahov s cieľom priblížiť sa k mladému človeku, porozumieť mu a poukázať mu na jedinú pevnú SKALU - Pána Ježiša Krista.

Chceme prijímať človeka takého, aký je, priviesť ho pod kríž, aby ho Pán Ježiš pretváral a formoval podľa svojho prvotného zámeru.

Deti sú zároveň bezprostredným poslom evanjelia pre celé ich rodiny.
 

Prvé programy

Pre deti:

Veľkým magnetom pre deti je trampolína. Využívame ju hlavne na prvý kontakt s deťmi ale aj ich rodičmi. Trampolínu s priemerom 4m je možné veľmi jednoducho a rýchlo zložiť na akomkoľvek mieste, nám sa osvedčilo ihrisko pri Základnej škole na sídlisku. Túto obľúbenú zábavu je možné spestriť aj iným programom alebo športovými hrami a zároveň deti nenásilne pozvať aj na ďalšie pripravované akcie.

Tento postup sme uplatnili aj v máji pri Otvorení klubu Skala a o deň neskôr sme mali plný klub detí, na ktoré čakali ďalšie zaujímavé aktivity - maľovanie tvárí, výroba papierových hračiek a ozdôb, „ujo balónkar“ - jeden z troch najlepších v USA v produkcii rôznych figúrok a zvieratiek z balónov a tiež aj kúziel, čo všetko využíval pri odovzdávaní evanjelia deťom.

Jednu prázdninovú sobotu sme deťom pripravili príležitosť vyzdobiť a oživiť si svoje vlastné tričká. Za pomoci Petry a Mišky Kukučkových, Esterky Javorníkovej a čistiaceho prostriedku Savo sa to dalo hravo zvládnuť. Po vyhodnotení najoriginálnejšieho a najkrajšieho trička deti čakal ešte originálnejší biblický príbeh o Jozefovi a jeho plášti - tričku, ktorý Ľuboš Brveník pretlmočil do súčasného jazyka.
 

Pre -násť a -dsať ročných:

Pre mladých pripravujeme prednášky a besedy s témami, ktoré ich zaujímajú, ktoré prinášajú riešenie ich aktuálnych problémov a ktoré ich nútia k zamysleniu nad súčasným stavom sveta a ľudstva. V septembri to boli dve prednášky Phila Burleyho a Robina Rushinga - pracovníkov NASA - na témy: Tragédia raketoplánu Kolumbia, UFO, Pilotovaná misia na Mars, Existuje život na iných planétach?, Evolúcia a ľudské telo. Prednášky boli spojené s diskusiou.

Koncom októbra nás navštívil brat Ľubomír Vyhnánek s témou Posmrtný život a v novembri to bude Beseda o Biblii. Pozvaní sú Peter Kozár (KZ), Ľuboš Ďuračka (evanjelický farár), Juraj Drobný (katolícky farár). Moderovať bude Peter Azor.

Keďže život mladého človeka je úzko spojený s hudbou, aspoň jedenkrát do mesiaca organizujeme koncerty kresťanských skupín (Rišo Čanaky, JOZAFAT).

Okrem toho je stále k dispozícii internet, biliard a iné spoločenské hry.
 

Ako ďalej?

V blízkej budúcnosti by sme chceli naštartovať projekt konverzácií v anglickom jazyku a tak zapojiť do služby aj mladých ochotných ľudí z USA a Kanady.

Nechceme však zanedbať ani rozličné športové programy, súťaže, vyučovanie hudby a iné. Taktiež plánujeme zriadiť knižnicu, archív videonahrávok pamätníkov začiatkov našich zborov, avšak najmä viesť systematické biblické vzdelávanie. Túžime tiež rozvíjať spoluprácu s inými kresťanskými organizáciami.

Všetka táto práca si vyžaduje zohratý tím ľudí, ochotných odovzdať sa a slúžiť Bohu. Ak si naklonený tejto službe a chceš akýmkoľvek spôsobom pripojiť ruku k dielu, ozvi sa nám!!!
 

Kontakty:
Mária Volárová, mariavolarova@centrum.sk, 0905 114 687
Daniel Volár, dankovolar@hotmail.com, 0905 255 688


začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok