PERSPEKTÍVA č. 2/2005

 

5. Misijná konferencia

Hoci leto sa ešte len začína, myslíme už na jeseň, na 5. Misijnú konferenciu. Termín je rovnaký ako v predošlých rokoch: druhý víkend v novembri (11. – 13. 11.). Nosnou témou konferencie je „Nemenné posolstvo v premenlivom svete“. Ako hlavného rečníka sme pozvali brat Neila Summertona z Anglicka, ktoré je uznávaným vodcom a učiteľom v bratskom hnutí nielen na britských ostrovoch, ale globálne. Okrem iného je šéfredaktorom časopisu „Partnership“ a spoluorganizátorom medzinárodných konferencií, ktoré organizujú „bratské zbory“. Požiadali sme brata Summertona, aby ostal aj 14.11., kedy chystáme seminár pre vodcov (a potenciálnych vodcov) v cirkvi. Témou seminára bude „Úloha vodcov pri evanjelizácii a zakladaní zborov“. Ak patríte do tejto skupiny, rezervujte si jeden deň dovolenky na pondelok, 14.11. a prihláste sa. Pozvánky na konferenciu i seminár budeme posielať v ďalšom čísle Perspektívy, ktoré vyjde v septembri.

Okrem toho sme na misijnú konferenciu pozvali aj brata Georga Sturma, amerického misionára pôsobiaceho v Albánsku, ktorý cítil povolanie od Pána ísť pracovať do tejto krajiny. Požiadali sme ho, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti pri zakladaní nových zborov „na zelenej lúke“. Okrem zahraničných hostí si vypočujeme správy o zakladaní a budovaní zborov na Slovensku a v Čechách. Veríme, že tak ako po iné roky aj tento krát náš Pán pripraví svoje požehnanie a že odídeme povzbudení a motivovaní do ďalšej práce.

(LV)

začiatok   |   obsah