PERSPEKTÍVA č. 1/2004

 

„Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal,“ znel Jeremiášov odkaz Židom, vedeným do babylonského zajatia. Hoci boli ďaleko od domova, presťahovaní do pohanského prostredia, Bohu záležalo na nich, ako aj na ich babylonských susedoch. Mali sa modliť za pokoj a blahobyt mesta, lebo v tom bol aj ich pokoj.

Bohu záleží na mestách a na ľuďoch, čo v nich bývajú. Dnes v mestách žije takmer polovica ľudí na svete, 410 miest má vyše milióna obyvateľov. Sú centrom politickej moci, ekonomickej aktivity, komunikácie, vzdelávania, ale aj chudoby, rastúcej zločinnosti a ekologických problémov. Kresťanská misia a evanjelizácia ich dosť dlho zanedbávala - nevenovala im pozornosť primeranú ich veľkosti a významu. Aj preto je namieste, aby sme na mestá mysleli a nezabúdali modliť sa za ne.

Zaostrené na TOKYO
 

Tokyo

Hlavné náboženské skupiny

Tokyo má 12,7 milióna obyvateľov; z nich 80% sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. I tak väčšina z nich (85%) zachováva požiadavky budhizmu, vrátane uctievania predkov, a rituály šintoizmu, národného náboženstva Japonska.

Náboženské prežívanie Japoncov vrcholí na prelome rokov. V novembri deti slávia Šiči-Go-San (7-5-3). Dievčatá vo veku tri a sedem rokov a päťroční chlapci sa navlečú do kimona a idú do šintoistického chrámu prijať požehnanie. Potom prídu Vianoce, čo je obľúbený rodinný sviatok s množstvom kolied a vianočnej výzdoby v celom Tokyu. Na Nový rok vianočné ozdoby ustúpia šintoistickému novoročnému symbolu - borovicovej vetvičke na vchodových dverách každého domu. Väčšina Japoncov v tento deň prúdi do budhistických alebo šintoistických chrámov, aby sa pomodlili za bezpečie a požehnanie v novom roku. Nezáleží na tom, ku komu sa modlia - k Budhovi, k mŕtvym predkom, alebo k jednému z milióna bohov šintoizmu - je to záležitosť kultúry, nie náboženskej viery.

Špecifické sociálne problémy

Hoci vo všeobecnosti je v Tokyu vysoká životná úroveň a nízka zločinnosť, situácia sa mení. Miera nezamestnanosti tu stúpla na takmer 6%, počet bezdomovcov alarmujúco narastá. Stále viac a viac ich vidno na veľkých železničných staniciach hlavného mesta. Problém s hľadaním zamestnania demotivuje mladých, ktorí strácajú záujem o vzdelanie a opúšťajú školy pred ukončením štúdia. Zatiaľ neveľký ale rastúci počet takýchto mládežníkov sa dáva na zločineckú dráhu.

Tieto zmeny sprevádza všeobecný úpadok verejnej morálky, čo si možno všimnúť v dopravných prostriedkoch a na verejných priestranstvách. Školáci posedávajú na podlahe vlakov a venujú sa svojim mobilným telefónom. Stále viac mladých fajčí a nedbalo sa odieva. V školách pribúdajú prípady problémov s disciplínou, čo spôsobuje problémy pre učiteľov a úrady.

Kresťanská služba

V Tokyu je asi 960 protestantských zborov, z nich 8 je bratských zborov. Počet praktikujúcich kresťanov sa odhaduje asi 48 000.

V centre mesta je tzv. Ochanomizu Christian Centre, deväťposchodová budova, v ktorej sa okrem kníhkupectva nachádza jazyková škola a ústredia i kancelárie viacerých kresťanských organizácií, vydavateľstiev, rozhlasu a pod.

V Tokyu je asi 60 kresťanských škôl - základných, stredných i univerzít, ale keďže teraz ministerstvo školstva a vedy nedovoľuje hlásanie evanjelia v inštitúciách s vládnou akreditáciou, v mnohých z týchto škôl dnes kresťanské svedectvo chýba. Namiesto nich je tu v súčasnosti desať cirkevných škôl prevádzkovaných rôznymi evanjelikálnymi zbormi a ich počet rastie. Jediná škola patriaca k bratským zborom je v štvrti Koshigaya, asi hodinu vzdialená od centra Tokya.

Výzvy Tokya

Za ostatné dva roky sa tu podľa prieskumov počet zborov i veriacich zmenšil. Čiastočne je to spôsobené tým, že ľudia sa vo veľkom sťahujú do "nocľažných miest" obklopujúcich Tokyo a do mesta dochádzajú len za prácou.

Najväčšou výzvou pre evanjelium v Tokyu je, aby sa kresťania vedeli pozrieť na milióny okolo seba a potom na seba a pritom neupadnúť do pokušenia povedať ako Andrej: „Čože je to pre toľkých?!“ (J 6,9)

Tom Hill, Echoes

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok