logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
:: TIA (KZ Trenčín)
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Ako chodiť s Bohom

Regionálne stretnutie mládeže
3. - 5. 10. 2008, Modra-Harmónia

- fotogaléria a nahrávky -


Kresťanské zbory podkarpatského regiónu usporiadali regionálne stretnutie mládeže v improvizovaných podmienkach chaty v Modre-Harmónii. Pre mladého kresťana je dobré tráviť čas v spoločenstve, pri Božom Slove, chválach, modlitbách a diskusiách na aktuálne témy - a toto bola k tomu všetkému vynikajúca príležitosť. Stretlo sa tu asi 100 ľudí, ktorým neprekážalo ani jesenné počasie a nedostatok akéhokoľvek luxusu na chate.

Pri chvíľach spoločných piesní a modlitieb nás viedla mládež z Trenčína a Devínskej Novej Vsi. Bratia Peter Kozár, Jozef Abrman, Jaroslav Útly, Ľubomír Vyhnánek a Allen Buchanek viedli spoločné zamyslenia na témy: Poznávanie Božej vôle, Modlitba: on-line s Bohom a Uctievanie Boha. Ale bol čas aj na filmy a diskusie, neformálne rozhovory, šport a oddych.
V nedeľu sa k mladým pridali aj veriaci z Kresťanských zborov v Pezinku a Modre.

K vydarenému priebehu víkendového stretnutina prispeli veľkou mierou i šikovné sestry (aj bratia) v kuchyni, takže o všetky poteby bolo dostatočne postarané. Zostáva nám len poďakovať sa Pánovi za požehnanie a ochranu a za to, že Boží Duch robil hlbokú brázdu do duchovného života mladých - a tešiť sa na nejakú ďalšiu podobnú príležitosť.

regm8_01.jpg
regm8_01.jpg
regm8_02.jpg
regm8_02.jpg
regm8_03.jpg
regm8_03.jpg
regm8_04.jpg
regm8_04.jpg
regm8_05.jpg
regm8_05.jpg
regm8_06.jpg
regm8_06.jpg
regm8_07.jpg
regm8_07.jpg
regm8_08.jpg
regm8_08.jpg
regm8_09.jpg
regm8_09.jpg
regm8_10.jpg
regm8_10.jpg
regm8_11.jpg
regm8_11.jpg
regm8_12.jpg
regm8_12.jpg
regm8_13.jpg
regm8_13.jpg
regm8_14.jpg
regm8_14.jpg
regm8_15.jpg
regm8_15.jpg
regm8_16.jpg
regm8_16.jpg

ďalšie fotky a nahrávky | na začiatok