PERSPEKTÍVA č. 2/2004

 

Evanjelizácia v Rači

Starší z Karpatského regiónu (Rača, Pezinok, Modra) sa po modlitbách a rozhovoroch dohodli, že každú štvrtú nedeľu v mesiaci venujú verejnej evanjelizácii na „necirkevnej pôde“, teda v kultúrnom dome, alebo nejakej inej verejnej sále. Stretnutia budú rotovať medzi týmito troma mestami. Dôvod je prostý: snaha osloviť „normálnych“ občanov evanjeliom. Vychádzali sme z predpokladu, že „normálny“ občan je spravidla člen nejakej veľkej ľudovej cirkvi a mal by problém vstúpiť do budovy, ktorá patrí inej cirkvi.

Už dlhšiu dobu sa modlíme o múdrosť k tomu, ako realizovať našej víziu: jasne, zrozumiteľne a príťažlivo komunikovať evanjelium dnešnej generácii, našim rovesníkom. Prvé takéto stretnutie bolo v apríli v Rači. Približne tri mesiace sme sa na to pripravovali. Boli vytvorené tímy na realizáciu čiastkových úloh: propagáciu, distribúciu pozvánok, hudbu, programovú štruktúru a občerstvenie.

Propagácia: Využili sme možnosť zverejnenia inzerátu v miestnych novinách. Výhodou je, že noviny sa dostávajú už začiatkom mesiaca prakticky do každej domácnosti v Rači, Krasňanoch a Rendezi. Potom sme vytlačili cca 1200 osobných pozvánok, ktoré putovali do poštových schránok dva až tri dni pred evanjelizáciou. Mládež tu mala dostatočný priestor na realizáciu. Aj keď sa im spočiatku veľmi do toho nechcelo, keď neskôr videli, že ľudia na pozvánky reagovali, boli povzbudení. Ďalej sme kládli na srdce každému členovi zboru, aby pozvali osobne aspoň jedného človeka a modlili sa za neho po celý mesiac.

Evanjelizacia v Raci

Hudba: Veríme, že pohodová hudba je jedným z komunikačných kanálov, ktoré by sme nemali zanedbávať. Piesne pripravujú srdce na prijatie Slova. Povzbudili sme hudobníkov a spevákov z celého regiónu, aby vytvorili kvalitnú hudobnú skupinu, ktorá by bola schopná vystúpenia na verejnosti. Piesne boli zameranú predovšetkým na oslavu Boha.

Program: Zámerne sme nerobili z evanjelizácie klasické zhromaždenie, ktoré začína piesňou a modlitbou – aj preto, že na pozvánkach nebolo nič také avizované. Urobili sme pre pozvaných popoludnie s kresťanským programom a jasným biblickým posolstvom. Mládež pripravila scénku spojnú s videoprojekciou, ktorá vysvetľovala, prečo Boh musel obetovať za nás svojho Syna a bola prípravou pre hlavného rečníka, ktorým bol tentokrát Jan Veldhuizen z Holandska. Program bol „zarámovaný“ piesňami, ktoré oslavovali Boha za spásu človeka. Texty piesní boli premietané na plátno a všetci, ktorí chceli, sa mohli k spevákom chváliacej skupiny pripojiť. Stretnutia viedol moderátor, ktorý uvádzal a spájal jednotlivé časti programu. Program trval asi 1 hod 20 min., bol dynamický, mal gradáciu a logicky vyvrcholil v záverečnej modlitbe.

Jan Veldhuizen

Cieľ: Veríme, že pravidelnosť, s ktorou chceme oslovovať verejnosť v Rači každé tri mesiace, prinesie svoje ovocie:

  • zvýši povedomie ľudí o existencii nášho zboru, ktorý je mimochodom jediným evanjelikálnym zborom v tejto časti Bratislavy; a
  • umožní nám osloviť ľudí evanjeliom pre nich prijateľným spôsobom.

Či sa naše očakávania splnia, ukáže až budúcnosť.

Starší račianskeho zboru

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok