logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné zbierky - 2019

aktuálne zbierky

Na 19. misijnej konferencii bola vyhlásená misijná zbierka, ktorá potrvá do konca roka 2019. Je určená na podporu farmárskeho projektu organizácie CRC Zambia, ktorá podporuje tamojších cestujúcich evanjelistov a učiteľov zborov.

Za uplynulých 12 rokov využili pomoc z Kresťanského centra Berea na nákup bicyklov, stanov, spacích vakov, kresťanskej literatúry a na podporu vzdelávania detí kresťanských pracovníkov. Zámerom súčasného projektu je prispieť k tomu, aby sa Zambijčania uvoľnili zo závislosti od vonkajšej pomoci. Výťažok z predaja produktov, vypestovaných na farme CRC, má byť určený na podporu rôznych misijných projektov v krajine. Jeden člen Rady CRC, budúci vedúci tohto projektu, je už teraz na odbornej príprave v Zimbabwe.

Zbierka už bola uzavretá. Spolu vyniesla 1 700 €, ktoré boli poslané do Zambie a vďačne prijaté. Modlime sa, aby služba CRC v Zambii prinášala dobré ovocie pri šírení evanjelia a budovaní zborov.

Zambia

na začiatok | história