logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné zbierky - 2017

aktuálne zbierky

Na 17. misijnej konferencii Kresťanských zborov bola vyhlásená misijná zbierka, ktorá potrvá do konca roka 2017. Adresovaná je na Christian Resource Centre v Zambii a určená je na zakúpenie školských potrieb a pomôcok pre deti domácich misijných pracovníkov, evanjelistov a cestujúcich kazateľov. Viac o CRC a našej doterajšej podpore nájdete na stránke s minulými misijnými zbierkami. Prispieť môžete peňažným darom zaslaným na účet Kresťanského centra Berea IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205 a uvedením VS=77.

Vzdelanie pre deti kresťanských pracovníkov

Christian Resource Centre (CRC) sa od svojho založenia v roku 1989 zaoberalo podporou kresťanských pracovníkov na plný úväzok, učiteľov a evanjelistov, a poskytovalo im potrebné vybavenie i vystrojenie do služby - literatúru, bicykle, stany a spacie vaky a iné pomôcky. Od roku 2007 predstavilo aj ďalší projekt, zameraný na podporu vzdelania detí týchto pracovníkov - školské uniformy, pomôcky a úhradu školného.

Stáli za tým dva hlavné dôvody. Po prvé, pracovníci bratských zborov v Zambii sami zabezpečujú podporu svojej služby a zo zborov, ktoré ich vyslali, dostávajú len veľmi obmedzenú podporu a na zabezpečenie vzdelania ich detí sa často nedostávalo. Po druhé, poskytnutie vzdelania ďalšej generácii predíde tomu, aby sa s trpkosťou odvrátili od Boha: "Keby môj otec pracoval v banke alebo v biznise alebo pre vládu, dostal by som vzdelanie, ale pretože robil pre Boha, obišiel som nakrátko."

V roku 2007 skupina študentov na University of Zambia mala víziu a odhodlanie pomôcť iným, ktorým boli ich výsady odopierané. Títo mladí ľudia pod názvom "Macedonian Project" zo svojho vreckového vytvorili fond na podporu detí kresťanských pracovníkov. S radou a pomocou CRC tak štyri deti - Mutemeka Lwaji, Charity Kachacha, Sunday Kachacha a Alice Kachama - dostali uniformy a zaplatené školné.

CRC sa obrátilo na Kresťanské centrum Berea, ktoré už podporovalo cestou CRC pracovníkov bratských zborov v Zambii. Vďaka kladnej odozve bolo v rokoch 2008 až 2015 až 56 detí vo veku od základnej školy po vysokú. Jeden z nich je Jeremiah Chiyesu, ktorý vďaka tomu ukončil strednú školu a teraz vďaka podpore zborov v Lusake a Škótsku na vysokej škole študuje za učiteľa strednej školy. Absolvovať má v decembri 2017.

Misijné zbierky 2017
Jeremiah Chiyesu, Sunday a Evans Kachacha, Kamiji Masaha

Vďaka podpore zo Slovenska v roku 2012 Silvester Kapungwe študoval v odbore telekomunikácie a teraz si hľadá zamestnanie. Ďalší študent Richard Titima vyštudoval za účtovníka a teraz pracuje pre audítorskú spoločnosť. Podpora v roku 2015 pomohla ďalším študentom: Titus Kasongo bol v poslednom roku štúdia za zdravotníka a Kamiji Masaha, ktorej rodičia sú zambijskí misionári v Angole, vyštudovala za pôrodnú asistentku a zakrátko sa bude vydávať za mladého pracovníka zborov v severozápadnej provincii.

Tento rok jeden z pôvodných študentov, ktorí rozbehli "Macedonian Project" spolu s manželkou sponzorovali dve deti - Sunday Kachacha je v jedenástom ročníku a jeho brat Evans Kachacha v ôsmom. Zaujímavé je, že Sunday je jeden z prvých detí, čo dostali podporu. vtedy na základnej škole, a teraz ju dostáva opäť ako stredoškolák. Prosíme o modlitby, aby Boh otvoril srdcia veriacich na rôznych miestach a aby sa našla podpora pre deti otcov, ktorí usilovne slúžia v evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista. Vďaku vyslovujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli v minulosti.

Kovina Mutenda

na začiatok | návšteva Zambie | história