logo BEREA
  


  MISIA :: misijné konferencie
:: misia vo svete
:: misijné zbierky
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

Misijné zbierky - história

aktuálne zbierky

Na 14. misijnej konferencii Kresťanských zborov boli vyhlásené dve misijné zbierky, ktoré potrvajú do konca roka 2014.

Zambia: Christian Resource Centre. Zbierka je určená na zakúpenie školských potrieb a pomôcok pre deti domácich misijných pracovníkov, evanjelistov a cestujúcich kazateľov. Viac o CRC a našej doterajšej podpore nájdete nižšie na tejto stránke. Prispieť môžete peňažným darom zaslaným na účet Kresťanského centra Berea 2629010205/1100 a uvedením VS=77.

India: Mangadan Kuriakose Sunny. Zbierka je určená na podporu evanjelizácie a práce s deťmi, ktorú koná indický misionár M. K. Sunny na Andamanských a Nikobarských ostrovoch v Bengálskom zálive. Ostrovy boli na Vianoce 2004 zasiahnuté ničivou vlnou cunami. Brat Sunny navštívil slovenské Kresťanské zbory v júni 2011. Viac o jeho živote a službe hovorí jeho svedectvo. Prispieť môžete peňažným darom zaslaným na účet Kresťanského centra Berea 2629010205/1100 a uvedením VS=99.

Misijné zbierky 2011


Práca v Zambii

Veríme, že príde čas, keď budú zbory na Slovensku pripravené vyslať a podporovať vlastných misionárov v zahraničí. Ale nechceme len snívať - už teraz môžeme spoločne podporiť službu niekoho iného. Jedna príležitosť sa naskytla, keď nás na jeseň 2005 oslovila organizácia Christian Resource Centre (Kresťanské zásobovacie stredisko) zo Zambie.

CRC je nezisková organizácia zameraná na podporu kresťanských pracovníkov na plný úväzok v Zambii, ktorí sa venujú kázaniu a vyučovaniu Božieho Slova a zakladaniu zborov. Je principiálne aj prakticky spojené s bratskými kresťanskými zbormi a misiou CMML (Christian Missions in Many Lands). Špecializuje sa na podporu konkrétnymi pomôckami ako sú bicykle, siete proti moskytom, spacie vaky, finančné dary, teologická literatúra a tomu podobné veci, ktoré umožňujú kresťanským pracovníkom slúžiť efektívnejšie. Kresťanské zásobovacie stredisko je spravované sedemčlennou radou.

CRC Trustees

Z prijatých finančných zdrojov CRC nakupuje bicykle, siete proti moskytom a spacie vaky a poskytuje ich zdarma kresťanským pracovníkom na plný úväzok, ktorých odporučia ich zbory alebo iní kresťania z oblasti, kde slúžia. Príležitostne darovali aj finančný obnos na podporu založenia úrody alebo chovu zvierat, aby tak pomohli týmto Božím služobníkom postarať sa o seba a svoje rodiny. Dostávajú tiež veľa požiadaviek o dodanie stanov, skladacích postelí, lámp, teologickej literatúry a mnoho ďalších vecí, ale na tieto dosiaľ kvôli finančným možnostiam mohli reagovať len obmedzene.

CRC Bicycles

Na podporu CRC sme vyhlásili zbierku na 5. misijnej konferencii. Odozva nás povzbudila: do jari sme vyzbierali na Slovensku spolu 88 000 Sk, za ktoré CRC zakúpilo bicykle a ďalšiu výbavu pre 8 zambijských misionárov. Naša pomoc bola vďačne prijatá a spôsobila veľkú radosť. Na 6. misijnej konferencii sa s nami o tento zážitok podelil brat Lex Klein Haneveld z holandskej nadácie na podporu misie Filadelfia Zending, ktorý bicykle odovzdával.

Zároveň sme sa dozvedeli o ďalších potrebách misijnej práce v Zambii. Evanjelisti sa vydávajú každý rok na niekoľkomesačné výpravy po krajine. V niektorých dedinách sú prijatí, niekde nie (dopredu sa to nedá vedieť) a sú odkázaní na prespávanie vonku. My im môžeme pomôcť príspevkom na zakúpenie stanov. Zbierka bola vyhlásená na 6. misijnej konferencii. Vyzbieralo sa vyše 98 000 Sk čo v prepočte robí $3858.

CRC Stany

V roku 2007 sa naše vzťahy prehĺbili návštevou Petra Kozára v Zambii na pozvanie CRC. Na 7. konferencii sme vyhlásili zbierku na zakúpenie školských pomôcok pre deti zambijských evanjelistov. Znova sme vyzbierali sumu 98 000 Sk a odoslali do Zambie. Vďaka patrí v prvom rade Bohu, ale aj všetkým, ktorí ochotne prispeli.

Na 8. misijnej konferencii sme vyhlásili zbierku na zakúpenie pozemku na pestovanie kukurice. Z výnosu novozaloženej farmy budú podporovaní domáci evanjelisti zambijských zborov. Zámerom projektu je dať CRC do rúk perspektívny nástroj podpory, aby neboli stále odkázaní na podporu prichádzajúcu zvonka. Obrazne povedané, namiesto toho, aby sme im dali rybu, im ponúkame rybársku sieť.

Z peňazí vyzbieraných na 8. konferencii bol čiastočne zaplatený pozemok, na ktorom má vyrásť kresťanské centrum. Jeho súčasťou budú kancelárie a malý penzión a slúžiť má kresťanskému vzelávaniu pracovníkov i mládeže. Na 9. misijnej konferencii sme sa rozhodli pokračovať a poskytnúť veriacim v Zambii finančné prostriedky na to, aby mohli pozemok získať úplne do svojho vlastníctva a začať s budovaním.


na začiatok | návšteva Zambie | aktuálne zbierky