logo BEREA
   

English version
  KC BEREA :: Berea
:: ciele a činnosť
:: úžitok zo spolupráce
:: 2 percentá
:: stanovy OZ
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >WEBcounter

 
Prečo BEREA?

Slovo "Berea" symbolizuje dôslednosť v preverovaní ohlasovanej zvesti Bibliou. Taktiež nám pripomína ochotu niesť evanjelium tam,
kde ešte nebolo hlásané. O toto ide aj nám.

Keď v roku 52 dorazila kresťanská zvesť do Európy, treťou zastávkou na kontinente bolo mesto Berea (dnes sa volá Veria). Lekár a historik Lukáš zaznamenáva príchod misijného tímu takto:

Bratia vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší, ako tí v Tesalonike: veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. (Skutky 17,10-12)

Tento krátky príbeh neprestáva inšpirovať ani dnes. Kresťanské centrum BEREA chce nasledovať príklad Pavla a jeho tímu a niesť evanjelium - dobrú správu - súčasným ženám i mužom. Nebráni sa pritom hľadaniu nových foriem komunikácie, ktoré poslúžia šíreniu starej a predsa stále aktuálnej zvesti.

Zároveň nasleduje vzor berejských Židov v tom, že považuje Písmo a nie tradíciu alebo ľudský rozum za konečnú autoritu v otázkach viery a života.

Vitajte na stránkach KC BEREA! Rozhliadnite sa okolo a objavujte.

Kaplnka vo Verii
  • Kaplnka na mieste pôvodnej židovskej synagógy vo Verii.

 
 LINKY | MAPA STRÁNOK 


Podporte nás pos- kytnutím 2 percent zo zaplatenej dane


16. misijná konfe- rencia v Modre bola 14. - 16. októbra.


Letný biblický kurz
v Modre-Harmónii


Pozrite sa, čo je nové na chate v Modre-Harmónii


Druhá medzinárodná konferencia Brethren in Europe bola v Modre v júli 2009.
K dispozícii sú fotografie
a zvukové nahrávky
.


Nové na stránke:
: 20.11. aktuálne modlitebné námety
: 20.11. misijné zbierky
: 19.10. pozvánky na jesenné a zimné aktivity
: 6.7. pozvanie na 17. misijnú konferenciu
: 19.6. pozvánky na letné aktivity
: 29.5. aktuálne na chate