logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
:: TIA (KZ Trenčín)
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >


 

 
Download:

 Pozvánka na BiE
 BiE Brochure
 Booking Form
 

Naše občianstvo je v nebesiach
Ľudia evanjelia v post-kresťanskej spoločnosti

Brethren in Europe

2. konferencia európskych bratských zborov

1. - 4. júl 2009, Modra-Harmónia

Pozrite si fotografie a počúvajte zvukové nahrávky.

bie_01.jpg
bie_01.jpg
bie_02.jpg
bie_02.jpg
bie_03.jpg
bie_03.jpg
bie_04.jpg
bie_04.jpg
bie_05.jpg
bie_05.jpg
bie_06.jpg
bie_06.jpg
bie_07.jpg
bie_07.jpg
bie_08.jpg
bie_08.jpg
bie_10.jpg
bie_10.jpg
bie_11.jpg
bie_11.jpg
bie_12.jpg
bie_12.jpg
bie_13.jpg
bie_13.jpg
bie_15.jpg
bie_15.jpg
bie_16.jpg
bie_16.jpg
bie_17.jpg
bie_17.jpg
bie_18.jpg
bie_18.jpg
bie_19.jpg
bie_19.jpg
bie_20.jpg
bie_20.jpg
bie_21.jpg
bie_21.jpg
bie_22.jpg
bie_22.jpg
bie_23.jpg
bie_23.jpg
bie_24.jpg
bie_24.jpg
bie_25.jpg
bie_25.jpg
bie_26.jpg
bie_26.jpg
bie_27.jpg
bie_27.jpg
bie_28.jpg
bie_28.jpg
bie_29.jpg
bie_29.jpg
bie_30.jpg
bie_30.jpg
bie_31.jpg
bie_31.jpg
bie_32.jpg
bie_32.jpg

na začiatok

Konferencie Brethren in Europe

Zodpovední vedúci bratských zborov ťažia stále viac zo spoločných kontaktov a výmeny skúseností. Okrem pravidelných (každé 4 roky) Medzinárodných konferencií bratských zborov o misii (IBCM) prekvitajú regionálne konferencie v rôznych častiach sveta. Prvá konferencia bratských zborov v Európe (Brethren in Europe) sa konala v nemeckom Wiedeneste v júni 2005. Zúčastnilo sa na nej 165 ľudí z 24 európskych krajín.

Zmyslom konferencií je spájať kľúčových ľudí z celej Európy, zo západu i východu, severu i juhu. Dúfame, že aj teraz sa stretnú zástupcovia (bratia i sestry) z čo najviacej európskych krajín, v ktorých sú zbory spojené s bratským hnutím.
 

Ciele konferencie sú:

  • Spolu hľadať Božiu vôľu pre obnovu služby týchto zborov
  • Povzbudiť spoločenstvo a výmenu skúseností medzi vodcami a inými kľúčovými ľuďmi v európskom meradle
  • Poskytnúť obnovenú inšpiráciu a povzbudenie pre naše životy a službu
  • Podeliť sa o praktické skúsenosti, nápady a metódy
  • Uvažovať o výzvach a príležitostiach pred nami, zvlášť v oblasti zakladania a rastu zborov.

Prosím, pripojte sa k tejto konferencii, ak je to možné. Príďte a užite si čas strávený na konferencii s podobne zmýšľajúcimi bratmi a sestrami.


Miesto

Konferencia sa bude konať v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity, na úpätí Malých Karpát - tam kde zvyčajne bývajú misijné konferencie Kresťanských zborov.
 

Tlmočenie

Hlavné programy budú tlmočené cez slúchadlá alebo v malých skupinách.
 

Cena

Konferenčný poplatok vrátane stravy, ubytovania v SZU, administratívnych a iných poplatkov bude pre slovenských účastníkov 95€. Pre tých, čo sa uspokoja so skromnejšími podmienkami ubytovania v chate KC BEREA, bude konferenčný poplatok iba 65€. Je možné zúčastniť sa na konferencii aj kratší čas, cena za 1 deň je 20€. Účastníci sú zodpovední za svoju vlastnú dopravu.
 

Prihlásenie

Prosím, vyplňte elektronickú prihlášku čím skôr, najneskôr však do 31. mája 2009. Odošlite ju na adresu: berea@berea.sk

Vyplnenú prihlášku by mala sprevádzať platba v plnej výške alebo nenávratná záloha 30€. V každom prípade by úplný konferenčný poplatok mal byť uhradený do 31. mája 2009.

Platbu uhraďte bankovým prevodom na účet Kresťanského centra BEREA (zvláštny účet pre túto konferenciu vo VUB): 2494581755/0200
 

Ďalšie informácie

Ak máte ďalšie otázky, radi vám ich zodpovedia Neil Summerton alebo Ľubomír Vyhnánek.
 

na začiatok